Thiết bị SMT & Môi trường nhà máy

SMT

 

Placement Machine

Panasonic NPM D3 + NPM TT2

Printer

DEK * 6

SPI

TRI-7007*3

AOI

TRI-7700 *1 TRI-7710 *5

   

 

Clean Room

58㎡ M3 Level (≧0.5μm under 1,000)

Khu vực kiểm soáton

  

 

 

Wave Soldering

KT KTPW-350+ KTU-350 Dual Wave