Nidec

Sản xuất:Nidec Corporation
Website:https://www.nidec.com

Cửa sổ liên hệ:【Taiwan】-Benson Liao
Điện thoại:+886-02-2999-8313 ext 802
Email:benson_liao@arlitech.com.tw

Tìm vị trí, vốn, cơ cấu doanh số, hiệu quả kinh doanh và các thông tin cơ bản khác của công ty. Tập đoàn Nidec chuyên và xử lý các sản phẩm ứng dụng động cơ dựa trên ""mọi thứ quay và chuyển động,"" tập trung xung quanh lĩnh vực kinh doanh động cơ bao gồm một dòng sản phẩm mở rộng từ động cơ chính xác nhỏ đến động cơ siêu lớn.

Những sản phẩm này được sử dụng cho tất cả các loại đồ vật và thiết bị xung quanh chúng ta, có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống và xã hội của chúng ta.

Name

Nidec Corporation

Date of foundation

July 23, 1973

Location

338 Kuzetonoshiro-cho, Minami-ku, Kyoto 601-8205, JAPAN

Description of business

Development, manufacturing, and sales of small precision motors, automotive motors, home appliance motors, commercial and industrial motors, motors for machinery, electronic and optical components, and other related products.

Capital

87,784 million yen (as of March 31, 2020)

Issued stock

298,142,234 shares (as of March 31, 2020)

*On April 1, 2020 Nidec Corporation implemented a two-for-one stock split. As of this day, the total number of issued shares is 596,284,468.

Corporate stock

The first section of the Tokyo Stock Exchange (Listing code: 6594)

Settlement period

March 31

Representative

Shigenobu Nagamori, Founder, Chairman and CEO

Employees

Nidec Corporation: 2,756 (as of March 31, 2020)
Consolidated: 117,206 (as of March 31, 2020)

Sales

Nidec Corporation: 190,206 million yen (as of March 31, 2020)
Consolidated: 1,534,800 million yen (as of March 31, 2020)