DIP Capacitors-Special Type


Giới thiệu về Công ty JDX Technology Co., Ltd.

  JDX được thành lập vào năm 2020 và chuyên kinh doanh chuyên nghiệp các linh kiện điện tử bán dẫn và điện trở. Các lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm:

 • Linh kiện bán dẫn như IC quản lý nguồn điện (VD: PMIC, GaN FET), thiết bị bảo vệ (TVS/ESD), IC điều khiển hiển thị (VD: Scaler IC), vi điều khiển (MCU), v.v.

 • Tụ điện Polymer rắn và Cuộn cảm nguồn cho các ứng dụng tiêu dùng và công nghiệp, cũng như các đặc điểm kỹ thuật ô tô.

 • Sản xuất hoàn toàn tự động các biến áp mạng điện dung và cuộn cảm (LAN Transformers).

  JDX kết hợp đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp với chuyên môn về các linh kiện điện tử bán dẫn IC và mạch điện tử liên quan như các IC hoạt động và các linh kiện điện trở (tụ điện, cuộn cảm, biến áp, v.v.) để cung cấp các giải pháp bán hàng hệ thống. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng giá trị và độ cạnh tranh cao hơn trong các giải pháp và sản phẩm của họ, với chất lượng tuyệt vời, lợi thế giá cả và thời gian giao hàng nhanh chóng. Chúng tôi nỗ lực tạo ra cơ hội kinh doanh thắng thua hoặc đa thắng.

  Triết lý kinh doanh của chúng tôi là cung cấp các linh kiện điện tử cạnh tranh, sản phẩm công nghệ và giải pháp cho đối tác của chúng tôi để tạo ra nhiều giá trị kinh doanh hơn. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra một công ty vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhà sản xuất gốc, cổ đông và nhân viên.

 


Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA1005M1C-04005MT1610-40~85100045  
JDA1005M1H-06005MTT2R55010-40~8510006.35.43585°C100 KHz
JDA1015M0J-06005MTC3R26.3100-40~8510006.35  
JDA1015M0J-06005MTT2R56.3100-40~8510006.35  
JDA1015M106005MTC3R210100-40~8510006.35  
JDA1015M106005MTT2R510100-40~8510006.35  
JDA1015M1C-06005MTC3R216100-40~8510006.35  
JDA1015M1C-06005MTT2R516100-40~8510006.35  

 

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA152ZT1V-12030MT351500-40~135300012.5301720135°C100 KHz
JDA222ZT1V-12040MT352200-40~135300012.5402050135°C100 KHz

 

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA270AX2G-08020MT400271052000820120105°C120 Hz

 

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA100YT2G-08017MTT3R5400101152000817  
JDA220YT2G-10018MTT5004002211520001018  

 

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA100ZT208012MT100101302000812200130°C100 KHz
JDA122ZT1V-12025MT351200-40~135300012.5251580135°C100 KHz
JDA122ZT1V-12025MTT150351200-40~135300012.5252700135°C100 KHz
JDA152ZT1V-12030MTT500351500-40~135300012.5301720105°C100 KHz
JDA152ZT1V-12030MTT150351500-40~135300012.5301720135°C100 KHz
JDA222ZT1V-12040MTT500352200-40~135300012.5402050135°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA1R0YK2E-06011MT2501-40~10520006.31160105°C100 KHz
JDA1R0YK2G-06011MT4001-25~10520006.31148105°C100 KHz
JDA1R0YK2G-08012MT4001-25~105300081256105°C100 KHz
JDA010YK2G-06011MT400110530006.31124105°C120 Hz
JDA1R0YK2W-08012MT4501-25~105300081280105°C100 KHz
JDA1R0YK2H-10012MT5001-25~10530001012.580105°C100 KHz
JDA2R2YK2C-06011MTT2R51602.2-40~10520006.31155105°C100 KHz
JDA2R2YK2C-06011MTT2R51602.2-25~+105°C30006.31155mA105°C 
JDA2R2YK2E-06011MT2502.2-40~10520006.31172105°C100 KHz
JDA2R2YK2E-08012MT2502.2-40~1053000812120105°C100 KHz
JDA2R2YK2G-06011MT4002.2-25~10520006.31150105°C100 KHz
JDA2R2YK2G-08009MT4002.2-25~10530008972105°C100 KHz
JDA2R2YK2G-08012MT4002.2-25~105300081280105°C100 KHz
JDA2R2YK2W-08012MT4502.2-25~105300081280105°C100 KHz
JDA2R2YK2H-10012MT5002.2-25~10530001012.580105°C100 KHz
JDA3R3YK2E-06011MT2503.3-40~10520006.31184105°C100 KHz
JDA3R3YK2E-08012MT2503.3-40~1053000812124105°C100 KHz
JDA3R3YK2G-06011MT4003.3-25~10520006.31150105°C100 KHz
JDA3R3YK2G-08009MT4003.3-25~10530008972105°C100 KHz
JDA3R3YK2G-08012MT4003.3-25~105300081294105°C100 KHz
JDA3R3YK2W-08012MT4503.3-25~105300081294105°C100 KHz
JDA3R3YK2W-10012MT4503.3-25~10530001012.5122105°C100 KHz
JDA3R3YK2H-10016MT5003.3-25~10530001016120105°C100 KHz
JDA4R7YK2C-06011MT1604.7-40~10520006.31160105°C120 Hz
JDA4R7YK2D-06011MT2004.7-40~10520006.31198105°C100 KHz
JDA4R7YK2D-08012MT2004.7-40~1053000812124105°C100 KHz
JDA4R7YK2E-06011MT2504.7-40~10520006.31198105°C100 KHz
JDA4R7YK2E-08012MT2504.7-40~1053000812124105°C100 KHz
JDA4R7YK2G-06015MT4004.7-25~10520006.315120105°C100 KHz
JDA4R7YK2G-08009MT4004.7-25~10530008975105°C100 KHz
JDA4R7YK2G-10012MT4004.7-25~10530001012.5122105°C100 KHz
JDA4R7YK2G-08012MT4004.7-25~105300081294105°C100 KHz
JDA4R7YK2G-08012MTT2R54004.7-25~105300081258105°C120 Hz
JDA4R7YK2G-06014MT4004.7-25~10520006.31472105°C120 Hz
JDA4R7YK2W-08014MT4504.7-25~1053000814105105°C100 KHz
JDA4R7YK2W-10012MT4504.7-25~10530001012.5130105°C100 KHz
JDA4R7YK2H-10020MT5004.7-25~10530001020160105°C100 KHz
JDA4R7YK2H-13017MT5004.7-25~10530001317180105°C100 KHz
JDA6R8YK2D-08012MT2006.8-40~1053000812129105°C100 KHz
JDA6R8YK2D-10011MT2006.8-40~10530001011180105°C100 KHz
JDA6R8YK2E-08012MT2506.8-40~1053000812129105°C100 KHz
JDA6R8YK2G-08012MT4006.8-25~105300081294105°C100 KHz
JDA6R8YK2G-10011MT4006.8-25~10530001011120105°C100 KHz
JDA6R8YK2G-10012MT4006.8-25~10530001012.5130105°C100 KHz
JDA6R8YK2G-08014MT4006.8-25~1053000814105105°C100 KHz
JDA6R8YK2W-10016MT4506.8-25~10530001016160105°C100 KHz
JDA6R8YK2H-10020MT5006.8-25~10530001020160105°C100 KHz
JDA6R8YK2H-13017MT5006.8-25~10530001317180105°C100 KHz
JDA8R2YK2G-08014MT4008.2-25~1053000814105105°C100 KHz
JDA8R2YK2G-10012MT4008.2-25~10530001012.5130105°C100 KHz
JDA100YK2D-08012MT20010-40~1053000812129105°C100 KHz
JDA100YK2D-10012MT20010-40~10530001012.5170105°C100 KHz
JDA100YK2D-10016MT20010-40~10530001016240105°C100 KHz
JDA100YK2E-10012MT25010-40~10530001012.5171105°C100 KHz
JDA100YK2E-10016MT25010-40~10530001016240105°C100 KHz
JDA100YK2G-08016MT40010-25~1053000816120105°C100 KHz
JDA100YK2G-10012MT40010-25~10530001012.5130105°C100 KHz
JDA100YK2G-○○○○○MT40010-25~105300010(15)16160105°C100 KHz
JDA100YK2G-10020MT40010-25~10530001020430105°C100 KHz
JDA100YK2G-10011MTT50040010-40~10520001011220105°C100 KHz
JDA100FA2G-08014MTT2R540010-25~105300081472105°C120 Hz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA100YK2G-10016MT40010-25~1053000101680105°C120 Hz
JDA100YK2G-08012MRT2R540010-25~105300081257105°C120 Hz
JDA100YK2W-13017MT45010-25~10530001317280105°C100 KHz
JDA100YK2W-10020MT45010-25~10530001020220105°C100 KHz
JDA100YK2W-13020MT45010-25~10530001320520105°C100 KHz
JDA100YK2H-13020MT50010-25~10530001320240105°C100 KHz
JDA120YK2G-08016MT40012-25~1053000816120105°C100 KHz
JDA120YK2G-10012MT40012-25~10530001012.5130105°C100 KHz
JDA120YK2G-○○○○○MT40012-25~105300010(15)16160105°C100 KHz
JDA150YK2D-08014MT20015-40~1053000814167105°C100 KHz
JDA150YK2D-10012MT20015-40~10530001012.5214105°C100 KHz
JDA150YK2D-10016MT20015-40~10530001016240105°C100 KHz
JDA150YK2E-10012MT25015-40~10530001012.5171105°C100 KHz
JDA150YK2E-10016MT25015-40~10530001016240105°C100 KHz
JDA150YK2G-10016MT40015-25~10530001016160105°C100 KHz
JDA150YK2G-10020MT40015-25~10530001020220105°C100 KHz
JDA150YK2G-13017MT40015-25~10530001317280105°C100 KHz
JDA150YK2G-10013MTT50040015-25~10530001013140105°C100 KHz
JDA150YK2G-08017MTT3R540015-25~1053000817158105°C120 Hz
JDA150YK2G-10013MTT2R540015-25~1053000101490105°C120 Hz
JDA150YK2W-13020MT45015-25~10530001320450105°C100 KHz
JDA150YK2W-16018MT45015-25~10530001618500105°C100 KHz
JDA150YK2H-13020MT50015-25~10530001320240105°C100 KHz
JDA180YK2G-08018MTT2R540018-25~105300081895105°C120 Hz
JDA180YK2G-10014MTT2R540018-25~1053000101496105°C120 Hz
JDA220YK2C-10012MT16022-40~10530001013144105°C120 Hz
JDA220YK2D-10016MT20022-40~10530001016240105°C100 KHz
JDA220YK2D-10020MT20022-40~10530001020280105°C100 KHz
JDA220YK2E-10016MT25022-40~10530001016268105°C100 KHz
JDA220YK2E-10020MT25022-40~10530001020280105°C100 KHz
JDA220YK2G-10025MT40022-25~10530001025450105°C100 KHz
JDA220YK2G-13017MT40022-25~10530001317280105°C100 KHz
JDA220YK2G-13020MT40022-25~10530001320450105°C100 KHz
JDA220YK2G-08020MTC2R540022-25~1053000820260105°C100 KHz
JDA220TK2G-10016MTT50040022-40~10520001016410105°C100 KHz
JDA220YK2G-10016MTT50040022-25~10530001016108105°C120 Hz
JDA220YK2W-13020MT45022-25~10530001320450105°C100 KHz
JDA220YK2W-13025MT45022-25~10530001325480105°C100 KHz
JDA220YK2H-16025MT50022-25~10530001625340105°C100 KHz
JDA270YK2G-08020MR40027-25~1053000822120105°C120 Hz
JDA330YK2D-10016MT20033-40~10530001016240105°C100 KHz
JDA330YK2D-10020MT20033-40~10530001020280105°C100 KHz
JDA330YK2D-13017MT20033-40~10530001317320105°C100 KHz
JDA330YK2E-10020MT25033-40~10530001020280105°C100 KHz
JDA330YK2G-13020MT40033-25~10530001320450105°C100 KHz
JDA330YK2G-13025MT40033-25~10530001325480105°C100 KHz
JDA330YK2G-16018MT40033-25~10530001618500105°C100 KHz
JDA101FM210020MT100100-40~105600010201050105°C100 KHz
JDA101FM210020MTC3R5100100-40~10560001020480105°C100 KHz
JDA101FM2C-13025MT160100-40~10560001325550105°C100 KHz
JDA101FM2D-16025MT200100-40~10560001625570105°C100 KHz
JDA101FM2E-16025MT250100-40~10560001625550105°C100 KHz
JDA101FM2V-18031MT350100-40~10560001831.5580105°C100 KHz
JDA101FM2G-18035MT400100-40~10560001835.5620105°C100 KHz
JDA101FM2W-18040MT450100-40~10560001840740105°C100 KHz
JDA121FM2G-18030MT40012010550001830300105°C120 Hz
JDA151FM0J-05011MT6.3150-40~1054000511250105°C100 KHz
JDA151FM106011MT10150-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA151FM105011MT10150-40~1055000511175105°C100 KHz
JDA151FM105011MTT2R510150105 5000511 280105°C100 KHz
JDA151FM1C-06011MT16150-40~10560006.311405105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA151FM1E-06011MT25150-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA151FM1V-08012MT35150-40~1056000812760105°C100 KHz
JDA151FM1H-10012MT50150-40~10560001012.5979105°C100 KHz
JDA151FA1H-10012MT50150-40~10550001012.51150105°C100 KHz
JDA151FM1J-10016MT63150-40~10560001016950105°C100 KHz
JDA151FM213020MT100150-40~105600013201100105°C100 KHz
JDA151FM213020MTT500100150-40~105500013201250105°C100 KHz
JDA181FM1V-08012MTC3R535180-40~+105 6000812700105°C100 KHz
JDA181FM1V-08012MTC3R535180-40~+105 6000812630105°C100 KHz
JDA181FM1V-08012MT35180-40~1056000812630105°C100 KHz
JDA201FM0J-10025MT6.3200-40~105600010252150105°C100 KHz
JDA221FM0J-06011MT6.3220-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA221FM106011MT10220-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA221FM1C-08012MT16220-40~1056000812760105°C100 KHz
JDA221FM1C-06011MT16220-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA221FM1C-06011MTT2R516220-40~10550006.311405105°C100 KHz
JDA221FM1C-06011MTC3R516220-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA221FM1C-06011MTT2R516220105 50006.311 400105°C100 KHz
JDA221FM1E-08012MT25220-40~1056000812760105°C100 KHz
JDA221FM1V-08015MT35220-40~1056000815995105°C100 KHz
JDA221FM1V-10012MT35220-40~10560001012.51030105°C100 KHz
JDA221FM1V-10012MTT50035220-40~10550001012.51030105°C100 KHz
JDA221FM1H-10016MT50220-40~105600010161370105°C100 KHz
JDA221FM1J-10020MT63220-40~105600010201150105°C100 KHz
JDA221FM213025MT100220-40~105600013251250105°C100 KHz
JDA221FM2C-16030MT160220-40~10560001631.5730105°C100 KHz
JDA221FM2D-16035MT200220-40~10560001635.5900105°C100 KHz
JDA221FM2E-18035MT250220-40~10560001835.5870105°C100 KHz
JDA271FM1V-08016MT3527010550008161100105°C100 KHz
JDA331FM0J-06011MT6.3330-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA331FM106011MT10330-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA331FM108012MT10330-40~1056000812760105°C100 KHz
JDA331FM1C-08012MT16330-40~1056000812760105°C100 KHz
JDA331FM1E-08015MT25330-40~1056000815995105°C100 KHz
JDA331FM1E-10012MT25330-40~10560001012.51030105°C100 KHz
JDA331FM1V-10016MT35330-40~105600010161430105°C100 KHz
JDA331FM1V-10012MTT50035330105 50001012.5 870105°C100 KHz
JDA331FM1H-10020MT50330-40~105600010201580105°C100 KHz
JDA331FM1H-10030MT50330-40~105300010301610105°C100 KHz
JDA331FM1H-10025MT50330-40~105500010251640105°C100 KHz
JDA331FM1J-13020MT63330-40~105600013201500105°C100 KHz
JDA331FM216025MT100330-40~105600016251700105°C100 KHz
JDA331FM2C-18035MT160330-40~10560001835.51020105°C100 KHz
JDA331FM2D-18040MT200330-40~105600018401200105°C100 KHz
JDA471FM0J-08012MT6.3470-40~1056000812760105°C100 KHz
JDA471FM0J-06011MTT2R56.3470-40~10550006.311510105°C100 KHz
JDA471FM108012MT10470-40~1056000812760105°C100 KHz
JDA471FM108012MTT3R510470-40~1055000812630105°C100 KHz
JDA471FM106011MT10470-40~10550006.311405105°C100 KHz
JDA471FM1C-08015MT16470-40~1056000815995105°C100 KHz
JDA471FM1C-10012MT16470-40~10560001012.51030105°C100 KHz
JDA471FM1C-08014MTT3R516470-40~1055000814995105°C100 KHz
JDA471FM1C-08014MTT3R516470-40~+105°C5000814995105°C 
JDA471FM1E-08020MT25470-40~10560008201250105°C100 KHz
JDA471FM1E-10016MT25470-40~105600010161430105°C100 KHz
JDA471FM1E-10012MT25470-40~10560001012.51030105°C100 KHz
JDA471FM1E-10012MTT50025470-40~10560001012.51030105°C100 KHz
JDA471FM1E-08020MTT3R525470-40~1056000820   
JDA471FM1V-10020MT35470-40~105600010201820105°C100 KHz
JDA471FM1V-10016MT35470-40~105600010161450105°C100 KHz
JDA471FM1V-13015MT35470-40~105600013151430105°C100 KHz
JDA471FM1H-13020MT50470-40~105600013202050105°C100 KHz
JDA471FM1H-12020MT50470-40~105600012.5202050105°C100 KHz
JDA471FM1J-13030MT63470-40~105600013302300105°C100 KHz
JDA471FM1J-16020MT63470-40~105600016202000105°C100 KHz
JDA471FM1J-120205MT63470-40~105500012.5251440105°C100 KHz
JDA471FM218025MT100470-40~105600018251750105°C100 KHz
JDA471FM216030MT100470-40~105600016301850105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA471FM2C-18040MT160470-40~105600018401530105°C100 KHz
JDA561FM0J-08012MT6.3560-40~1056000812760105°C100 KHz
JDA561FM108015MT10560-40~1056000815995105°C100 KHz
JDA561FM1C-10012MT16560-40~10560001012.51030105°C100 KHz
JDA561FM1E-10020MT25560-40~105600010201820105°C100 KHz
JDA681FM0J-08012MT6.3680-40~1056000812760105°C100 KHz
JDA681FM108015MT10680-40~1056000815995105°C100 KHz
JDA681FM110012MT10680-40~10560001012.51030105°C100 KHz
JDA681FM108012MT10680-40~1056000812640105°C100 KHz
JDA681FM1C-08020MT16680-40~10560008201250105°C100 KHz
JDA681FM1C-10016MT16680-40~105600010161430105°C100 KHz
JDA681FM1C-08012MTT3R516680-40~1056000811.5   
JDA681FM1E-10020MT25680-40~105600010201820105°C100 KHz
JDA681FM1E-10015MT25680-40~105600010152150105°C100 KHz
JDA681FM1V-13020MT35680-40~105600013202360105°C100 KHz
JDA681FM1H-13030MT50680-40~105600013302860105°C100 KHz
JDA681FM1J-16025MT63680-40~105600016252600105°C100 KHz
JDA681FM218035MT100680-40~105600018352200105°C100 KHz
JDA821FM0J-08015MT6.3820-40~1056000815995105°C100 KHz
JDA821FM0J-10012MT6.3820-40~10560001012.51030105°C100 KHz
JDA821FM108020MT10820-40~10560008201250105°C100 KHz
JDA821FM110016MT10820-40~105600010161430105°C100 KHz
JDA821FM1C-10020MT16820-40~105600010201820105°C100 KHz
JDA821FM1E-10020MT25820-40~105600010201400105°C100 KHz
JDA102FM0J-10012MT6.31000-40~10560001012.51030105°C100 KHz
JDA102FM0J-08015MTT5006.31000-40~1056000815840105°C100 KHz
JDA102FM110016MT101000-40~105600010161430105°C100 KHz
JDA102FM1C-10020MT161000-40~105600010201820105°C100 KHz
JDA102FM1E-13020MT251000-40~105600013202360105°C100 KHz
JDA102FM1E-12013MT251000-40~105600012.5131400105°C100 KHz
JDA102FM1E-10020MT251000105600010201490105°C100 KHz
JDA102FM1V-13025MT351000-40~105600013252460105°C100 KHz
JDA102FM1H-16025MT501000-40~105600016253010105°C100 KHz
JDA102FM1J-16035MT631000-40~105600016352900105°C100 KHz
JDA102FM1J-16025MT631000-40~105500016252460105°C100 KHz
JDA122FM0J-08020MT6.31200-40~10560008201250105°C100 KHz
JDA122FM0J-10016MT6.31200-40~105600010161430105°C100 KHz
JDA122FM110020MT101200-40~105600010201820105°C100 KHz
JDA122FM1C-10025MT161200-40~105600010252150105°C100 KHz
JDA122FM1E-13020MT251200-40~105600013202360105°C100 KHz
JDA122FM1V-13030MT351200-40~105600013302980105°C100 KHz
JDA122FM1V-16020MT351200-40~105600016203040105°C100 KHz
JDA122FM1H-16025MT501200-40~105600016253010105°C100 KHz
JDA152FM0J-10020MT6.31500-40~105600010201820105°C100 KHz
JDA152FM110025MT101500-40~105600010252150105°C100 KHz
JDA152FM1C-13020MT161500-40~105600013202360105°C100 KHz
JDA152FM1C-10020MTT500161500-40~105600010201960105°C100 KHz
JDA152FM1E-13025MT251500-40~105600013252460105°C100 KHz
JDA152FM1V-16025MT351500-40~105600016253140105°C100 KHz
JDA152FM1J-18040KT631500-40~1056000184034105°C100 KHz
JDA182FM0J-10020MT6.31800-40~105600010201820105°C100 KHz
JDA182FM113020MT101800-40~105600013202360105°C100 KHz
JDA182FM1C-13025MT161800-40~105600013252460105°C100 KHz
JDA182FM1E-13030MT251800-40~105600013302980105°C100 KHz
JDA182FM1V-16025MT351800-40~105600016253140105°C100 KHz
JDA182FM1V-12025MT 351800-40~105500012.5252280105°C100 KHz
JDA102FM1E-10020MTT500252000-40~105600010201960105°C100 KHz
JDA222FM113020MT102200-40~105600013202360105°C100 KHz
JDA222FM1C-13025MT162200-40~105600013252460105°C100 KHz
JDA222FM1C-10025MTT500162200-40~105400010252250105°C100 KHz
JDA222FM1C-10020MTT500162200-40~10550001020   
JDA222FM1E-16020MT252200-40~105600016203040105°C100 KHz
JDA222FM1E-12025MT252200-40~105500012.5252124105°C100 KHz
JDA332FM0J-13020MT6.33300-40~105600013202360105°C100 KHz
JDA332FM113025MT103300-40~105600013252460105°C100 KHz
JDA332FM1C-16025MT163300-40~105600016253140105°C100 KHz
JDA472FM0J-13030MT6.34700-40~105600013302980105°C100 KHz
JDA472FM1C-18020MT164700-40~105600018202640105°C100 KHz
JDA472FM1E-18020MT254700-40~105600018202720105°C100 KHz
JDA682FM0J-16025MT6.36800-40~105600016253140105°C100 KHz
JDA221FM1V-10013MT35220-40~105600010131080105°C100 KHz
JDA331FM1C-06011MT16330-40~10550006.311450105°C100 KHz
JDA471FM216025MT100470-40~105500016251700105°C100 KHz
JDA471FM1C-10013MT16470-40~105500010131030105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDAR47HM2E-06011MT2500.47-40~10520006.3118105°C120 Hz
JDAR47HM2V-06011MT3500.47-40~10520006.3118105°C120 Hz
JDAR47HM2G-06011MT4000.47-40~10520006.3118105°C120 Hz
JDAR47HM2W-06011MT4500.47-25~10520006.3118105°C120 Hz
JDA1R0HM1H-05011MT501-55~105200051113105°C120 Hz
JDA1R0HM205011MT1001-55~105200051116105°C120 Hz
JDA1R0HM2E-06011MT2501-40~10520006.31116105°C120 Hz
JDA1R0HM2V-06011MT3501-40~10520006.31116105°C120 Hz
JDA1R0HM2G-06011MT4001-40~10520006.31116105°C120 Hz
JDA1R0HM2W-06011MT4501-25~10520006.31116105°C120 Hz
JDA2R2HM1H-05011MT502.2-55~105200051123105°C120 Hz
JDA2R2HM205011MT1002.2-55~105200051135105°C120 Hz
JDA2R2HM2E-06011MT2502.2-40~10520006.31130105°C120 Hz
JDA2R2HM2V-06011MT3502.2-40~10520006.31130105°C120 Hz
JDA2R2HM2G-08012MT4002.2-40~1052000811.531105°C120 Hz
JDA2R2HM2W-08012MT4502.2-25~1052000811.529105°C120 Hz
JDA3R3HM1H-05011MT503.3-55~105200051135105°C120 Hz
JDA3R3HM205011MT1003.3-55~105200051145105°C120 Hz
JDA3R3HM2D-06011MT2003.3-40~10520006.31140105°C120 Hz
JDA3R3HM2E-06011MT2503.3-40~10520006.31145105°C120 Hz
JDA3R3HM2V-08012MT3503.3-40~1052000811.545105°C120 Hz
JDA3R3HM2G-08012MT4003.3-40~1052000811.548105°C120 Hz
JDA3R3HM2W-08012MT4503.3-25~1052000811.533105°C120 Hz
JDA4R7HM1H-05011MT504.7-55~105200051141105°C120 Hz
JDA4R7HM205011MT1004.7-55~105200051150105°C120 Hz
JDA4R7HM2C-06011MT1604.7-40~10520006.31145105°C120 Hz
JDA4R7HM2D-06011MT2004.7-40~10520006.31151105°C120 Hz
JDA4R7HM2E-06011MT2504.7-40~10520006.31154105°C120 Hz
JDA4R7HM2V-08012MT3504.7-40~1052000811.555105°C120 Hz
JDA4R7HM2G-10012MT4004.7-40~10520001012.556105°C120 Hz
JDA4R7HM2W-10012MT4504.7-25~10520001012.546105°C120 Hz
JDA6R8HM2G-06016MT4006.8  6.316   
JDA6R8HM2H-10013MTT5005006.8-25~1053000101360105°C120 Hz
JDA8R2HM2G-08012MT4008.2-40~1052000812   
JDA100HM1H-05011MT5010-55~105200051160105°C120 Hz
JDA100HM1J-05011MT6310-55~105200051170105°C120 Hz
JDA100HM205011MT10010-55~105200051175105°C120 Hz
JDA100HM205011MTT2R510010-55~105200051175105°C120 Hz
JDA100HM205011MTC3R210010-55~105200051175105°C120 Hz
JDA100HM2C-08012MT16010-40~1052000811.583105°C120 Hz
JDA100HM2D-08012MT20010-40~1052000811.585105°C120 Hz
JDA100HM2E-10012MT25010-40~10520001012.590105°C120 Hz
JDA100HM2V-10016MT35010-40~1052000101690105°C120 Hz
JDA100HM2G-10016MT40010-40~1052000101690105°C120 Hz
JDA100HM2G-08012MTT2R540010-40~105200081256105°C120 Hz
JDA100HM2W-10020MT45010-25~1052000102084105°C120 Hz
JDA120HM2G-08014MT40012  814   
JDA150HM2G-10013MTT2R540015-40~1053000101360105°C120 Hz
JDA150HM2G-08016MTT3R540015-40~105200081670105°C120 Hz
JDA150HM2G-10012MTT50040015-40~1053000101268105°C120 Hz
JDA150HM2G-08016MT40015  816   
JDA220HM1V-05011MT3522-55~105200051190105°C120 Hz
JDA220HM1H-05011MT5022-55~105200051195105°C120 Hz
JDA220HM1J-05011MT6322-55~1052000511110105°C120 Hz
JDA220HM206011MT10022-55~10520006.311135105°C120 Hz
JDA220HM2C-10012MT16022-40~10520001012.5130105°C120 Hz
JDA220HM2D-10016MT20022-40~10520001016150105°C120 Hz
JDA220HM2E-10016MT25022-40~10520001016150105°C120 Hz
JDA220HM2V-12020MT35022-40~105200012.520185105°C120 Hz
JDA220HM2G-12020MT40022-40~105200012.520200105°C120 Hz
JDA220HM2G-08018MT40022-40~105200081890105°C120 Hz
JDA220HM2G-10015MTT50040022-40~1053000101596105°C120 Hz
JDA220HM2W-12025MT45022-25~105200012.525140105°C120 Hz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA270HM2G-10018MT40027-40~10520001018400105°C100 KHz
JDA330HM1E-05011MT2533-55~105200051198105°C120 Hz
JDA330HM1V-05011MT3533-55~1052000511110105°C120 Hz
JDA330HM1H-05011MT5033-55~1052000511130105°C120 Hz
JDA330HM1J-06011MT6333-55~10520006.311140105°C120 Hz
JDA330HM208012MT10033-55~1052000811.5185105°C120 Hz
JDA330HM2C-10016MT16033-40~10520001016180105°C120 Hz
JDA330HM2D-10020MT20033-40~10520001020205105°C120 Hz
JDA330HM2E-10020MT25033-40~10520001020205105°C120 Hz
JDA330HM2V-12025MT35033-40~105200012.525240105°C120 Hz
JDA330HM2G-10018MTT50040033-40~10520001018450105°C100 KHz
JDA330HM2G-12025MT40033-40~105200012.525240105°C120 Hz
JDA330HM2W-16025MT45033-25~10520001625180105°C120 Hz
JDA470HM1C-05011MT1647-55~1052000511115105°C120 Hz
JDA470HM1E-05011MT2547-55~1052000511120105°C120 Hz
JDA470HM1V-05011MT3547-55~1052000511135105°C120 Hz
JDA470HM1H-06011MT5047-55~10520006.311160105°C120 Hz
JDA470HM1J-06011MT6347-55~10520006.311190105°C120 Hz
JDA470HM208012MT10047-55~1052000811.5220105°C120 Hz
JDA470HM2C-10020MT16047-40~10520001020230105°C120 Hz
JDA470HM2D-10020MT20047-40~10520001020220105°C120 Hz
JDA470HM2E-12020MT25047-40~105200012.520260105°C120 Hz
JDA470HM2V-16025MT35047-40~10520001625300105°C120 Hz
JDA470HM2G-16025MT40047-40~10520001625250105°C120 Hz
JDA470HM2W-16030MT45047-25~10520001631.5220105°C120 Hz
JDA101HM0J-05011MT6.3100-55~1052000511135105°C120 Hz
JDA101HM105011MT10100-55~1052000511140105°C120 Hz
JDA101HM1C-05011MT16100-55~1052000511175105°C120 Hz
JDA101HM1E-05011MT25100-55~1052000511185105°C120 Hz
JDA101HM1V-06011MT35100-55~10520006.311215105°C120 Hz
JDA101HM1H-08012MT50100-55~1052000811.5270105°C120 Hz
JDA101HM1J-08012MT63100-55~1052000811.5290105°C120 Hz
JDA101HM210016MT100100-55~10520001016380105°C120 Hz
JDA101HM2C-12025MT160100-40~105200012.525430105°C120 Hz
JDA101HM2D-12025MT200100-40~105200012.525320105°C120 Hz
JDA101HM2E-16025MT250100-40~10520001625450105°C120 Hz
JDA101HM2V-18031MT350100-40~10520001831.5520105°C120 Hz
JDA101HM2G-18035MT400100-40~10520001835.5420105°C120 Hz
JDA101HM2W-18040MT450100-25~10520001840280105°C120 Hz
JDA221HM0J-05011MT6.3220-55~1052000511220105°C120 Hz
JDA221HM105011MT10220-55~1052000511230105°C120 Hz
JDA221HM1C-06011MT16220-55~10520006.311280105°C120 Hz
JDA221HM1E-06011MT25220-55~10520006.311310105°C120 Hz
JDA221HM1V-08012MT35220-55~1052000811.5370105°C120 Hz
JDA221HM1H-10012MT50220-55~10520001012.5435105°C120 Hz
JDA221HM1J-10016MT63220-55~10520001016490105°C120 Hz
JDA221HM212020MT100220-55~105200012.520610105°C120 Hz
JDA221HM2C-16030MT160220-40~10520001631.5645105°C120 Hz
JDA221HM2D-16030MT200220-40~10520001631.5540105°C120 Hz
JDA221HM2E-18035MT250220-40~10520001835.5680105°C120 Hz
JDA331HM0J-06011MT6.3330-55~10520006.311280105°C120 Hz
JDA331HM106011MT10330-55~10520006.311310105°C120 Hz
JDA331HM1C-06011MT16330-55~10520006.311360105°C120 Hz
JDA331HM1E-08012MT25330-55~1052000811.5410105°C120 Hz
JDA331HM1V-10012MT35330-55~10520001012.5500105°C120 Hz
JDA331HM1H-10016MT50330-55~10520001016590105°C120 Hz
JDA331HM1J-10020MT63330-55~10520001020710105°C120 Hz
JDA331HM212025MT100330-55~105200012.525760105°C120 Hz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA331HM2C-16035MT160330-40~10520001635.5700105°C120 Hz
JDA331HM2D-18035MT200330-40~10520001835.5800105°C120 Hz
JDA471HM0J-06011MT6.3470-55~10520006.311360105°C120 Hz
JDA471HM106011MT10470-55~10520006.311400105°C120 Hz
JDA471HM1C-08012MT16470-55~1052000811.5460105°C120 Hz
JDA471HM1E-08012MT25470-55~1052000811.5550105°C120 Hz
JDA471HM1V-10012MT35470-55~10520001012.5680105°C120 Hz
JDA471HM1H-10020MT50470-55~10520001020760105°C120 Hz
JDA471HM1J-12020MT63470-55~105200012.520900105°C120 Hz
JDA471HM216025MT100470-55~105200016251000105°C120 Hz
JDA471HM2C-18040MT160470-40~105200018401200105°C120 Hz
JDA681HM0J-06011MT6.3680-55~10520006.311460105°C120 Hz
JDA681HM108012MT10680-55~1052000811.5580105°C120 Hz
JDA681HM1C-08012MT16680-55~1052000811.5620105°C120 Hz
JDA681HM1E-10012MT25680-55~10520001012.5780105°C120 Hz
JDA681HM1V-10016MT35680-55~10520001016910105°C120 Hz
JDA681HM1H-12020MT50680-55~105200012.5201000105°C120 Hz
JDA681HM1J-12025MT63680-55~105200012.5251200105°C120 Hz
JDA681HM216030MT100680-55~10520001631.51100105°C120 Hz
JDA102HM0J-08012MT6.31000-55~1052000811.5590105°C120 Hz
JDA102HM108012MT101000-55~1052000811.5660105°C120 Hz
JDA102HM1C-10012MT161000-55~10520001012.5720105°C120 Hz
JDA102HM1E-10016MT251000-55~10520001016870105°C120 Hz
JDA102HM1V-10020MT351000-55~105200010201180105°C120 Hz
JDA102HM1H-12025MT501000-55~105200012.5251350105°C120 Hz
JDA102HM1J-16025MT631000-55~105200016251350105°C120 Hz
JDA102HM218035MT1001000-55~10520001835.51200105°C120 Hz
JDA222HM0J-10016MT6.32200-55~10520001016920105°C120 Hz
JDA222HM110016MT102200-55~105200010161090105°C120 Hz
JDA222HM1C-10020MT162200-55~105200010201320105°C120 Hz
JDA222HM1E-12020MT252200-55~105200012.5201500105°C120 Hz
JDA222HM1V-16025MT352200-55~105200016251810105°C120 Hz
JDA222HM1H-16030MT502200-55~10520001631.51980105°C120 Hz
JDA222HM1J-18031MT632200-55~10520001831.51800105°C120 Hz
JDA332HM0J-10020MT6.33300-55~105200010201200105°C120 Hz
JDA332HM110020MT103300-55~105200010201440105°C120 Hz
JDA332HM1C-12020MT163300-55~105200012.5201600105°C120 Hz
JDA332HM1E-16025MT253300-55~105200016252000105°C120 Hz
JDA332HM1V-16025MT353300-55~105200016251990105°C120 Hz
JDA332HM1H-19031MT503300-55~10520001931.52100105°C120 Hz
JDA332HM1J-18040MT633300-55~105200018402600105°C120 Hz
JDA472HM0J-12020MT6.34700-55~105200012.5201550105°C120 Hz
JDA472HM112020MT104700-55~105200012.5201680105°C120 Hz
JDA472HM1C-12025MT164700-55~105200012.5252050105°C120 Hz
JDA472HM1E-16025MT254700-55~105200016252120105°C120 Hz
JDA472HM1V-16035MT354700-55~10520001635.52500105°C120 Hz
JDA472HM1H-18040MT504700-55~105200018402800105°C120 Hz
JDA682HM0J-12025MT6.36800-55~105200012.5251920105°C120 Hz
JDA682HM112025MT106800-55~105200012.5252150105°C120 Hz
JDA682HM1C-16025MT166800-55~105200016252250105°C120 Hz
JDA682HM1E-16030MT256800-55~10520001631.52440105°C120 Hz
JDA682HM1V-18035MT356800-55~10520001835.52740105°C120 Hz
JDA103HM0J-16025MT6.310000-55~105200016252370105°C120 Hz
JDA103HM116025MT1010000-55~105200016252270105°C120 Hz
JDA103HM1C-16030MT1610000-55~10520001631.52660105°C120 Hz
JDA103HM1E-18035MT2510000-55~10520001835.52900105°C120 Hz
JDA153HM0J-16030MT6.315000-55~10520001631.52550105°C120 Hz
JDA153HM116035MT1015000-55~10520001635.52880105°C120 Hz
JDA153HM1C-18035MT1615000-55~10520001835.52950105°C120 Hz
JDA223HM0J-18031MT6.322000-55~10520001831.53400105°C120 Hz
JDA223HM118035MT1022000-55~10520001835.53100105°C120 Hz
JDA333HM0J-18040MT6.333000-55~105200018403440105°C120 Hz