DIP Capacitors-Long Life & ESR


Giới thiệu về Công ty JDX Technology Co., Ltd.

  JDX được thành lập vào năm 2020 và chuyên kinh doanh chuyên nghiệp các linh kiện điện tử bán dẫn và điện trở. Các lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm:

  • Linh kiện bán dẫn như IC quản lý nguồn điện (VD: PMIC, GaN FET), thiết bị bảo vệ (TVS/ESD), IC điều khiển hiển thị (VD: Scaler IC), vi điều khiển (MCU), v.v.

  • Tụ điện Polymer rắn và Cuộn cảm nguồn cho các ứng dụng tiêu dùng và công nghiệp, cũng như các đặc điểm kỹ thuật ô tô.

  • Sản xuất hoàn toàn tự động các biến áp mạng điện dung và cuộn cảm (LAN Transformers).

  JDX kết hợp đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp với chuyên môn về các linh kiện điện tử bán dẫn IC và mạch điện tử liên quan như các IC hoạt động và các linh kiện điện trở (tụ điện, cuộn cảm, biến áp, v.v.) để cung cấp các giải pháp bán hàng hệ thống. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng giá trị và độ cạnh tranh cao hơn trong các giải pháp và sản phẩm của họ, với chất lượng tuyệt vời, lợi thế giá cả và thời gian giao hàng nhanh chóng. Chúng tôi nỗ lực tạo ra cơ hội kinh doanh thắng thua hoặc đa thắng.

  Triết lý kinh doanh của chúng tôi là cung cấp các linh kiện điện tử cạnh tranh, sản phẩm công nghệ và giải pháp cho đối tác của chúng tôi để tạo ra nhiều giá trị kinh doanh hơn. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra một công ty vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhà sản xuất gốc, cổ đông và nhân viên.

 


Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA220FD208012MT10022-40~1054000812260105°C100 KHz
JDA330FD210012MT10033-40~10550001012.5306105°C100 KHz
JDA470FD1J-08012MT6347-40~1054000812405105°C100 KHz
JDA470FD210016MT10047-40~10550001016400105°C100 KHz
JDA101FD1V-08012MT35100-40~1054000812630105°C100 KHz
JDA101FD1H-10012MT50100-40~10550001012.5615105°C100 KHz
JDA101FD1J-08015MT63100-40~1054000815535105°C100 KHz
JDA101FD1J-10012MT63100-40~10550001012.5535105°C100 KHz
JDA101FD213020MT100100-40~10550001320671105°C100 KHz
JDA221FD1C-08012MT16220-40~1054000812630105°C100 KHz
JDA221FD1E-08012MT25220-40~1054000812630105°C100 KHz
JDA221FD1V-08015MT35220-40~1054000815860105°C100 KHz
JDA221FD1V-10012MT35220-40~10550001012.5900105°C100 KHz
JDA221FD1H-10020MT50220-40~105500010201030105°C100 KHz
JDA221FD1J-10020MT63220-40~10550001020885105°C100 KHz
JDA221FD216025MT100220-40~105500016251170105°C100 KHz
JDA331FD108012MT10330-40~1054000812630105°C100 KHz
JDA331FD1C-08012MT16330-40~1054000812630105°C100 KHz
JDA331FD1E-08012MT25330-40~1054000812630105°C100 KHz
JDA331FD1E-10012MT25330-40~10550001012.5900105°C100 KHz
JDA331FD1V-08020MT35330-40~10540008201220105°C100 KHz
JDA331FD1V-10016MT35330-40~105500010161240105°C100 KHz
JDA331FD1H-13020MT50330-40~105500013201480105°C100 KHz
JDA331FD1J-13020MT63330-40~105500013201285105°C100 KHz
JDA331FD216030MT100330-40~10550001631.51520105°C100 KHz
JDA471FD0J-08012MT6.3470-40~1054000812630105°C100 KHz
JDA471FD108012MT10470-40~1054000812630105°C100 KHz
JDA471FD1C-08015MT16470-40~1054000815860105°C100 KHz
JDA471FD1C-10012MT16470-40~10550001012.5900105°C100 KHz
JDA471FD1E-08015MT25470-40~1054000815860105°C100 KHz
JDA471FD1E-10012MT25470-40~10550001012.5900105°C100 KHz
JDA471FD1V-10020MT35470-40~105500010201490105°C100 KHz
JDA471FD1H-13025MT50470-40~105500013251832105°C100 KHz
JDA471FD1J-16020MT63470-40~105500016201765105°C100 KHz
JDA471FD218035MT100470-40~10550001835.51770105°C100 KHz
JDA561FD1E-08020MT25560-40~10540008201220105°C100 KHz
JDA561FD1E-10016MT25560-40~105500010161240105°C100 KHz
JDA561FD1V-10020MT35560-40~105500010201490105°C100 KHz
JDA561FD1H-13025MT50560-40~105500013251832105°C100 KHz
JDA681FD0J-08012MT6.3680-40~1054000812630105°C100 KHz
JDA681FD108015MT10680-40~1054000815860105°C100 KHz
JDA681FD1C-10016MT16680-40~105500010161240105°C100 KHz
JDA681FD1E-10016MT25680-40~105500010161240105°C100 KHz
JDA681FD1E-10020MT25680-40~105500010201490105°C100 KHz
JDA681FD1V-13020MT35680-40~105500013201890105°C100 KHz
JDA681FD1H-13030MT50680-40~105500013302215105°C100 KHz
JDA681FD1H-16020MT50680-40~105500016201835105°C100 KHz
JDA681FD1J-16025MT63680-40~105500016252160105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA821FD1E-10020MT25820-40~105500010201490105°C100 KHz
JDA821FD1V-13020MT35820-40~105500013201890105°C100 KHz
JDA821FD1H-16025MT50820-40~105500016252235105°C100 KHz
JDA102FD0J-08015MT6.31000-40~1054000815860105°C100 KHz
JDA102FD0J-10012MT6.31000-40~10550001012.5900105°C100 KHz
JDA102FD108020MT101000-40~10540008201220105°C100 KHz
JDA102FD110016MT101000-40~105500010161240105°C100 KHz
JDA102FD1C-10016MT161000-40~105500010161240105°C100 KHz
JDA102FD1C-10020MT161000-40~105500010201490105°C100 KHz
JDA102FD1E-13020MT251000-40~105500013201890105°C100 KHz
JDA102FD1V-13025MT351000-40~105500013252280105°C100 KHz
JDA102FD1H-16025MT501000-40~105500016252235105°C100 KHz
JDA102FD1J-16030MT631000-40~10550001631.52670105°C100 KHz
JDA122FD108020MT101200-40~10540008201220105°C100 KHz
JDA122FD110016MT101200-40~105500010161240105°C100 KHz
JDA122FD1C-10020MT161200-40~105500010201490105°C100 KHz
JDA122FD1E-13020MT251200-40~105500013201890105°C100 KHz
JDA122FD1V-13025MT351200-40~105500013252280105°C100 KHz
JDA122FD1H-18025MT501200-40~105500018252610105°C100 KHz
JDA152FD0J-08020MT6.31500-40~10540008201220105°C100 KHz
JDA152FD0J-10016MT6.31500-40~105500010161240105°C100 KHz
JDA152FD110020MT101500-40~105500010201490105°C100 KHz
JDA152FD1C-13020MT161500-40~105500013201890105°C100 KHz
JDA152FD1E-13025MT251500-40~105500013252280105°C100 KHz
JDA152FD1V-13030MT351500-40~105500013302720105°C100 KHz
JDA152FD1H-18030MT501500-40~105500018303000105°C100 KHz
JDA182FD0J-10020MT6.31800-40~105500010201490105°C100 KHz
JDA182FD110020MT101800-40~105500010201490105°C100 KHz
JDA182FD1C-13020MT161800-40~105500013201890105°C100 KHz
JDA182FD1E-13025MT251800-40~105500013252280105°C100 KHz
JDA182FD1V-16025MT351800-40~105500016252760105°C100 KHz
JDA182FD1H-18030MT501800-40~105500018303000105°C100 KHz
JDA222FD0J-10020MT6.32200-40~105500010201490105°C100 KHz
JDA222FD113020MT102200-40~105500013201890105°C100 KHz
JDA222FD1C-13020MT162200-40~105500013201890105°C100 KHz
JDA222FD1E-13030MT252200-40~105500013302720105°C100 KHz
JDA222FD1E-16020MT252200-40~105500016202330105°C100 KHz
JDA222FD1V-16025MT352200-40~105500016252760105°C100 KHz
JDA222FD1V-18020MT352200-40~105500018202640105°C100 KHz
JDA222FD1H-18035MT502200-40~10550001835.53100105°C100 KHz
JDA332FD0J-13020MT6.33300-40~105500013201890105°C100 KHz
JDA332FD113025MT103300-40~105500013252280105°C100 KHz
JDA332FD1C-13030MT163300-40~105500013302720105°C100 KHz
JDA332FD1E-16025MT253300-40~105500016252760105°C100 KHz
JDA332FD1V-18025MT353300-40~105500018252850105°C100 KHz
JDA472FD0J-13025MT6.34700-40~105500013252280105°C100 KHz
JDA472FD113030MT104700-40~105500013302720105°C100 KHz
JDA472FD116020MT104700-40~105500016202330105°C100 KHz
JDA472FD1C-18020MT164700-40~105500018202640105°C100 KHz
JDA472FD1E-18025MT254700-40~105500018252850105°C100 KHz
JDA562FD0J-13030MT6.35600-40~105500013302720105°C100 KHz
JDA562FD0J-16020MT6.35600-40~105500016202330105°C100 KHz
JDA562FD116025MT105600-40~105500016252760105°C100 KHz
JDA562FD1C-16025MT165600-40~105500016252760105°C100 KHz
JDA682FD0J-16025MT6.36800-40~105500016252760105°C100 KHz
JDA682FD116025MT106800-40~105500016252760105°C100 KHz
JDA682FD1C-18025MT166800-40~105500018252850105°C100 KHz
JDA103FD0J-16030MT6.310000-40~10550001631.52850105°C100 KHz
JDA103FD118025MT1010000-40~105500018252850105°C100 KHz
JDA123FD0J-18025MT6.312000-40~105500018252850105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA270FL1H-05011MT5027-40~1052000511310105°C100 KHz
JDA470FL1V-05011MT3547-40~1052000511450105°C100 KHz
JDA560FL1H-06011MT5056-40~10520006.311500105°C100 KHz
JDA680FL1E-05011MT2568-40~1052000511450105°C100 KHz
JDA101FL1V-06011MT35100-40~10520006.311700105°C100 KHz
JDA101FL1H-08012MT50100-40~1053000811.5950105°C100 KHz
JDA121FL1C-05011MT16120-40~1052000511450105°C100 KHz
JDA121FL1H-08016MT50120-40~10530008161230105°C100 KHz
JDA151FL105011MT10150-40~1052000511450105°C100 KHz
JDA151FL1E-06011MT25150-40~10520006.311700105°C100 KHz
JDA151FL1H-10012MT50150-40~10530001012.51280105°C100 KHz
JDA181FL1V-08012MT35180-40~1053000811.51200105°C100 KHz
JDA181FL1H-08020MT50180-40~10530008201580105°C100 KHz
JDA181FL1H-10012MT50180-40~10530001012.51280105°C100 KHz
JDA221FL0J-05011MT6.3220-40~1052000511345105°C100 KHz
JDA221FL1V-08016MT35220-40~10530008161600105°C100 KHz
JDA221FL1H-10016MT50220-40~105300010161650105°C100 KHz
JDA271FL1C-06011MT16270-40~10520006.311700105°C100 KHz
JDA271FL1V-10012MT35270-40~10530001012.51700105°C100 KHz
JDA331FL106011MT10330-40~10520006.311700105°C100 KHz
JDA331FL1E-08012MT25330-40~1053000811.51200105°C100 KHz
JDA331FL1V-08020MT35330-40~10530008201960105°C100 KHz
JDA331FL1V-10012MT35330-40~10530001012.51700105°C100 KHz
JDA331FL1H-10020MT50330-40~105300010202060105°C100 KHz
JDA391FL1E-08016MT25390-40~10530008161600105°C100 KHz
JDA391FL1V-10016MT35390-40~105300010162000105°C100 KHz
JDA391FL1H-10025MT50390-40~105300010252420105°C100 KHz
JDA471FL0J-06011MT6.3470-40~10520006.311540105°C100 KHz
JDA471FL1C-08012MT16470-40~1053000811.51200105°C100 KHz
JDA471FL1E-10012MT25470-40~10530001012.51700105°C100 KHz
JDA471FL1H-12020MT50470-40~105300012.5202300105°C100 KHz
JDA561FL0J-08012MT6.3560-40~1053000812945105°C100 KHz
JDA561FL108012MT10560-40~1053000811.51200105°C100 KHz
JDA561FL1C-08016MT16560-40~10530008161600105°C100 KHz
JDA561FL1E-08020MT25560-40~10530008201960105°C100 KHz
JDA561FL1V-10020MT35560-40~105300010202500105°C100 KHz
JDA681FL108016MT10680-40~10530008161600105°C100 KHz
JDA681FL1C-10012MT16680-40~10530001012.51700105°C100 KHz
JDA681FL1E-10016MT25680-40~105300010162000105°C100 KHz
JDA681FL1V-10025MT35680-40~105300010252900105°C100 KHz
JDA681FL1H-12025MT50680-40~105300012.5252800105°C100 KHz
JDA821FL0J-08012MT6.3820-40~1053000811.5945105°C100 KHz
JDA821FL110012MT10820-40~10530001012.51700105°C100 KHz
JDA821FL1C-08020MT16820-40~10530008201960105°C100 KHz
JDA821FL1V-12020MT35820-40~105300012.5202600105°C100 KHz
JDA821FL1H-12030MT50820-40~105300012.5303370105°C100 KHz
JDA821FL1H-16020MT50820-40~105300016203070105°C100 KHz
JDA102FL0J-08016MT6.31000-40~10530008161250105°C100 KHz
JDA102FL0J-08012MT6.31000-40~1053000811.5945105°C100 KHz
JDA102FL108020MT101000-40~10530008201960105°C100 KHz
JDA102FL1C-10016MT161000-40~105300010162000105°C100 KHz
JDA102FL1E-10020MT251000-40~105300010202500105°C100 KHz
JDA102FL1H-12035MT501000-40~105300012.5353810105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA102FL1H-16025MT501000-40~105300016253510105°C100 KHz
JDA122FL0J-10012MT6.31200-40~10530001012.51330105°C100 KHz
JDA122FL110016MT101200-40~105300010162000105°C100 KHz
JDA122FL1E-10025MT251200-40~105300010252900105°C100 KHz
JDA122FL1V-12025MT351200-40~105300012.5253200105°C100 KHz
JDA152FL0J-08020MT6.31500-40~10530008201500105°C100 KHz
JDA152FL0J-10012MT6.31500-40~10530001012.51330105°C100 KHz
JDA152FL1C-10020MT161500-40~105300010202500105°C100 KHz
JDA152FL1E-12020MT251500-40~105300012.5202600105°C100 KHz
JDA152FL1V-12030MT351500-40~105300012.5303660105°C100 KHz
JDA152FL1V-16020MT351500-40~105300016203330105°C100 KHz
JDA182FL0J-10016MT6.31800-40~105300010161760105°C100 KHz
JDA182FL110020MT101800-40~105300010202500105°C100 KHz
JDA182FL1C-10025MT161800-40~105300010252900105°C100 KHz
JDA182FL1E-12025MT251800-40~105300012.5253200105°C100 KHz
JDA182FL1V-12035MT351800-40~105300012.5354120105°C100 KHz
JDA182FL1V-16025MT351800-40~105300016253810105°C100 KHz
JDA222FL110025MT102200-40~105300010252900105°C100 KHz
JDA222FL1C-12020MT162200-40~105300012.5202600105°C100 KHz
JDA222FL1E-12030MT252200-40~105300012.5303660105°C100 KHz
JDA222FL1E-16020MT252200-40~105300016203330105°C100 KHz
JDA272FL0J-10020MT6.32700-40~105300010201960105°C100 KHz
JDA272FL112020MT102700-40~105300012.5202600105°C100 KHz
JDA272FL1C-12025MT162700-40~105300012.5253200105°C100 KHz
JDA272FL1E-12035MT252700-40~105300012.5354120105°C100 KHz
JDA332FL0J-10025MT6.33300-40~105300010252250105°C100 KHz
JDA332FL112025MT103300-40~105300012.5253200105°C100 KHz
JDA332FL1C-12030MT163300-40~105300012.5303660105°C100 KHz
JDA332FL1C-16020MT163300-40~105300016203330105°C100 KHz
JDA332FL1E-16025MT253300-40~105300016253810105°C100 KHz
JDA392FL0J-12020MT6.33900-40~105300012.5202480105°C100 KHz
JDA392FL1C-12035MT163900-40~105300012.5354120105°C100 KHz
JDA472FL0J-12025MT6.34700-40~105300012.5252900105°C100 KHz
JDA472FL112030MT104700-40~105300012.5303660105°C100 KHz
JDA472FL116020MT104700-40~105300016203330105°C100 KHz
JDA472FL1C-16025MT164700-40~105300016253810105°C100 KHz
JDA562FL0J-12030MT6.35600-40~105300012.5303450105°C100 KHz
JDA562FL112035MT105600-40~105300012.5354120105°C100 KHz
JDA562FL116025MT105600-40~105300016253810105°C100 KHz
JDA682FL0J-16020MT6.36800-40~105300016203250105°C100 KHz
JDA682FL0J-12035MT6.36800-40~105300012.5353570105°C100 KHz
JDA822FL0J-16025MT6.38200-40~105300016253630105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA220FT1V-05011MT3522-40~1251000511250125°C100 KHz
JDA220FT210012MTC3R610022-40~12530001012.5480125°C100 KHz
JDA330FT1E-05011MT2533-40~1251000511250125°C100 KHz
JDA470FT1C-05011MT1647-40~1251000511250125°C100 KHz
JDA470FT210016MT10047-40~12530001016400125°C100 KHz
JDA560FT105011MT1056-40~1251000511250125°C100 KHz
JDA560FT1E-06011MT2556-40~12510006.311405125°C100 KHz
JDA560FT1V-06011MT3556-40~12510006.311405125°C100 KHz
JDA101FT1C-06011MT16100-40~12510006.311405125°C100 KHz
JDA101FT1V-08012MT35100-40~1252000811.5760125°C100 KHz
JDA121FT106011MT10120-40~12510006.311405125°C100 KHz
JDA121FT1V-08016MT35120-40~1252000816995125°C100 KHz
JDA151FT1E-08012MT25150-40~1252000811.5760125°C100 KHz
JDA151FT1V-10012MT35150-40~12530001012.51030125°C100 KHz
JDA181FT1V-08020MT35180-40~12520008201250125°C100 KHz
JDA221FT106011MT10220-40~12530006.311405125°C100 KHz
JDA221FT1C-08012MT16220-40~1252000811.5760125°C100 KHz
JDA221FT1E-08016MT25220-40~1252000816995125°C100 KHz
JDA221FT1E-10012MT25220-40~12530001012.51030125°C100 KHz
JDA221FT1V-10016MT35220-40~125300010161430125°C100 KHz
JDA271FT1E-08020MT25270-40~12520008201250125°C100 KHz
JDA271FT1V-10020MT35270-40~125300010201500125°C100 KHz
JDA331FT108012MT10330-40~1252000811.5760125°C100 KHz
JDA331FT1C-08016MT16330-40~1252000816995125°C100 KHz
JDA331FT1C-10012MT16330-40~12530001012.51030125°C100 KHz
JDA331FT1E-10016MT25330-40~125300010161430125°C100 KHz
JDA331FT1V-10025MT35330-40~125300010251620125°C100 KHz
JDA471FT108016MT10470-40~1252000816994125°C100 KHz
JDA471FT110012MT10470-40~12530001012.51030125°C100 KHz
JDA471FT1C-08020MT16470-40~12520008201250125°C100 KHz
JDA471FT1C-10016MT16470-40~125300010161430125°C100 KHz
JDA471FT1E-10020MT25470-40~125300010201500125°C100 KHz
JDA471FT1V-12020MT35470-40~125300012.5201720125°C100 KHz
JDA511FT1E-10016MT25510-40~12530001016860125°C100 KHz
JDA511FT1E-10012MT25510-40~12530001012.51030125°C100 KHz
JDA561FT1E-10025MT25560-40~125300010251620125°C100 KHz
JDA561FT1V-12025MT35560-40~125300012.5251900125°C100 KHz
JDA681FT108020MT10680-40~12520008201250125°C100 KHz
JDA681FT110016MT10680-40~125300010161430125°C100 KHz
JDA681FT1C-10020MT16680-40~125300010201500125°C100 KHz
JDA681FT1E-12020MT25680-40~125300012.5201720125°C100 KHz
JDA821FT1C-10025MT16820-40~125300010251620125°C100 KHz
JDA102FT110020MT101000-40~125300010201500125°C100 KHz
JDA102FT1C-12020MT161000-40~125300012.5201720125°C100 KHz
JDA102FT1E-12025MT251000-40~125300012.5251900125°C100 KHz
JDA122FT110025MT101200-40~125300010251620125°C100 KHz
JDA152FT112020MT101500-40~125300012.5201720125°C100 KHz
JDA152FT1C-12025MT161500-40~125300012.5251900125°C100 KHz
JDA222FT112025MT102200-40~125300012.5251900125°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA221FLK1V-08016MT35220-40~10540008162050105°C100 KHz
JDA221FLK1V-10012MT35220-40~10540001012.52190105°C100 KHz
JDA271FLK1V-08020MT35270-40~10540008202380105°C100 KHz
JDA331FLK1E-08016MT25330-40~10540008162050105°C100 KHz
JDA331FLK1V-10016MT35330-40~105500010162550105°C100 KHz
JDA391FLK1E-10012MT25390-40~10540001012.52190105°C100 KHz
JDA471FLK1C-08016MT16470-40~10540008162050105°C100 KHz
JDA471FLK1E-08020MT25470-40~10540008202380105°C100 KHz
JDA471FLK1V-10020MT35470-40~105500010202880105°C100 KHz
JDA561FLK1C-10012MT16560-40~10540001012.52190105°C100 KHz
JDA561FLK1E-10016MT25560-40~105500010162550105°C100 KHz
JDA561FLK1V-10025MT35560-40~105500010253160105°C100 KHz
JDA681FLK108016MT10680-40~10540008162050105°C100 KHz
JDA681FLK110012MT10680-40~10540001012.52190105°C100 KHz
JDA681FLK1C-08020MT16680-40~10540008202380105°C100 KHz
JDA821FLK1C-10016MT16820-40~105500010162550105°C100 KHz
JDA821FLK1E-10020MT25820-40~105500010202880105°C100 KHz
JDA102FLK108020MT101000-40~10540008202380105°C100 KHz
JDA102FLK110016MT101000-40~105500010162550105°C100 KHz
JDA102FLK1E-10025MT251000-40~105500010253160105°C100 KHz
JDA122FLK1C-10020MT161200-40~105500010202880105°C100 KHz
JDA152FLK110020MT101500-40~105500010202880105°C100 KHz
JDA152FLK1C-10025MT161500-40~105500010253160105°C100 KHz
JDA182FLK110025MT101800-40~105500010253160105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA100FK1J-05011MT6310-40~105800051142105°C100 KHz
JDA221FK1C-06011MT22016-40~10580006.311525105°C100 KHz
JDA220FK1H-05011MT5022-40~105800051138105°C100 KHz
JDA220FK208012MT10022-40~1058000812260105°C100 KHz
JDA270FK208014MT1002710510000814400105°C100 KHz
JDA330FK210012MT10033-40~10580001012.5325105°C100 KHz
JDA330FK208012MT10033-40~1058000812260105°C100 KHz
JDA330FK208012MTT3R510033-40~105800081260105°C100 KHz
JDA101FK1V-06011MT10035-40~10580006.311525105°C100 KHz
JDA470FK1V-05011MT3547-40~1058000511450105°C100 KHz
JDA470FK1V-05011MTT2R0(P15)3547-40~1057000511450105°C100 KHz
JDA470FK1H-06011MT5047-40~10560006.311115 105°C100 KHz
JDA470FK1J-08012MT6347-40~1058000812260105°C100 KHz
JDA470FK210016MT10047-40~10580001016400105°C100 KHz
JDA470FK210012MT10047-40~10580001012.5325105°C100 KHz
JDA560FK1V-06011MT3556-40~10580006.311425105°C100 KHz
JDA560FK1J-08012MT6356-40~1057000812500105°C100 KHz
JDA560FK210012MT10056-40~105100001012.5340105°C100 KHz
JDA680FK1V-06011MT3568105100006.311460105°C100 KHz
JDA820FK1V-06011MT3582-40~10580006.311425105°C100 KHz
JDA820FK1J-08012MT6382-40~1056000812566105°C100 KHz
JDA101FK105011MT10100-40~1058000511175105°C100 KHz
JDA101FK1E-06011MTC3R225100-40~10550006.311350105°C100 KHz
JDA101FK1V-08012MT35100-40~1058000812640105°C100 KHz
JDA101FK1V-08012MT 35100105 10000812640105°C100 KHz
JDA101FK1H-10012MT50100-40~10580001012.5760105°C100 KHz
JDA101FK1H-08012MT50100105 10000812380105°C100 KHz
JDA101FK1J-10016MT63100-40~10580001016400105°C100 KHz
JDA101FK213020MT100100-40~105100001320765105°C100 KHz
JDA101FK212016MT100100-40~1051000012.516760105°C100 KHz
JDA101FK212020MT100100-40~1051000012.520765105°C100 KHz
JDA121FK1C-05011MT 16120-40~105800051185105°C100 KHz
JDA121FK1C-05011MTC3R516120-40~+105 800051185105°C100 KHz
JDA151FK1H-08015MT50150-40~1058000815780105°C100 KHz
JDA151FK1H-10013MT50150-40~10580001013760105°C100 KHz
JDA181FK1V-08012MTC3R535180-40~+105 10000812160105°C100 KHz
JDA181FK1K-10020MT80180-40~105800010201040105°C100 KHz
JDA221FK1C-08012MT16220-40~10510000811.5640105°C100 KHz
JDA221FK1E-08012MT25220-40~1058000812640105°C100 KHz
JDA221FK1E-08012MTT3R525220-40~1058000812640105°C100 KHz
JDA221FK1E-06011MT2522010580006.311405105°C100 KHz
JDA221FK1V-08015MT35220-40~1058000815840105°C100 KHz
JDA221FK1V-10012MT35220-40~10580001012.5865105°C100 KHz
JDA221FK1V-08012MTT3R535220-40~1058000812640105°C100 KHz
JDA221FK1V-08012MT35220-40~1058000812640105°C100 KHz
JDA221FK1H-10020MT50220-40~105800010201220105°C100 KHz
JDA221FK1H-10016MT50220-40~10580001016950 105°C100 KHz
JDA221FK1J-13020MT63220-40~105100001320765105°C100 KHz
JDA221FK216025MT100220-40~1051000016251350105°C100 KHz
JDA221FK216016MT100220-40~1051000016161250105°C100 KHz
JDA221FA213020MT100220-40~105100001320770105°C100 KHz
JDA221FK212025MT1002201051000012.5252210105°C100 KHz
JDA331FK108012MT10330-40~1058000812640105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA331FK1C-08012MT16330-40~1058000812640105°C100 KHz
JDA331FK1E-10012MT25330-40~10580001012.5864105°C100 KHz
JDA331FK1E-08015MT25330-40~1058000815840105°C100 KHz
JDA331FK1E-10013MT25330-40~10580001013865105°C100 KHz
JDA331FK1E-08015MTC3R225330-40~1058000815840105°C100 KHz
JDA331FK1E-08012MTT3R525330-40~1058000811.5640105°C100 KHz
JDA331FK1V-10016MT35330-40~105800010161210105°C100 KHz
JDA331FK1V-10013MT35330-40~10580001013870105°C100 KHz
JDA331FK1H-13020MT50330-40~1051000013201440105°C100 KHz
JDA331FK1J-13025MT63330-40~105100001325875105°C100 KHz
JDA331FK1J-12025MT63330-40~1051000012.520765105°C100 KHz
JDA331FK216030MT100330-40~105100001631.51520105°C100 KHz
JDA391FK1K-12025MT80390-40~1051000012.5252200105°C100 KHz
JDA391FK1K-12025MTT50080390-40~1051000012.5252200105°C100 KHz
JDA471FK108012MT10470-40~1058000812640105°C100 KHz
JDA471FK1C-08015MT16470-40~1058000815840105°C100 KHz
JDA471FK1C-10012MT16470-40~10580001012.5865105°C100 KHz
JDA471FK1C-08012MT16470-40~10510000812640105°C100 KHz
JDA471FK1C-08012MT164701058000812640105°C100 KHz
JDA471FK1C-08012MTC3R516470-40~+105 10000812640105°C100 KHz
JDA471FK1E-08020MT25470-40~10580008201050105°C100 KHz
JDA471FK1E-10016MT25470-40~105800010161210105°C100 KHz
JDA471FK1E-10012MT25470-40~105100001012.51100105°C100 KHz
JDA471FK1E-08015MT25470-40~10580008151240105°C100 KHz
JDA471FK1E-08015MTT3R5 25470105100008151600105°C100 KHz
JDA471FK1V-10020MT35470-40~105800010201400105°C100 KHz
JDA471FK1V-13017MT35470-40~1051000013171450105°C100 KHz
JDA471FK1H-13025MT50470-40~1051000013251660105°C100 KHz
JDA471FK1H-12020MT50470-40~1051000012.5201660105°C100 KHz
JDA471FK1J-16020MT63470-40~1051000016201130105°C100 KHz
JDA471FK1J-12025MT63470-40~105800012.5251250105°C100 KHz
JDA471FK218035MT100470-40~105100001835.51890105°C100 KHz
JDA471FK216025MT100470-40~1051000016251400105°C100 KHz
JDA471FK218025MT100470-40~1051000018252500105°C100 KHz
JDA561FK1E-10020MT25560-40~105800010201400105°C100 KHz
JDA561FK1E-08020MT25560-40~105100008201050105°C100 KHz
JDA561FK1V-13020MT35560-40~1051000013201900105°C100 KHz
JDA561FK1H-13025MT50560-40~1051000013251660105°C100 KHz
JDA561FK218025MTT7R5100560-40~1051000018252700105°C100 KHz
JDA561FK218025MT100560-40~1051000018252700105°C100 KHz
JDA681FK0J-08012MT6.3680-40~1058000812640105°C100 KHz
JDA681FK110012MT10680-40~10580001012.5865105°C100 KHz
JDA681FK1C-08020MT16680-40~10580008201050105°C100 KHz
JDA681FK1C-10016MT16680-40~105800010161210105°C100 KHz
JDA681FK1E-13017MT25680-40~1051000013171450105°C100 KHz
JDA681FK1E-10020MT25680-40~105800010201400105°C100 KHz
JDA681FK1E-10020MTT50025680-40~1051000010201400105°C100 KHz
JDA681FK1V-13020MT35680-40~1051000013201900105°C100 KHz
JDA681FK1V-16017MT35680-40~1051000016171940105°C100 KHz
JDA681FK1V-10025MT35680-40~1051000010251900105°C100 KHz
JDA681FK1H-16025MT50680-40~1051000016252210105°C100 KHz
JDA681FK1J-16025MT63680-40~1051000016251350105°C100 KHz
JDA681FK1J-12030MT 63680-40~1051000012.5302760105°C100 KHz
JDA821FK1E-13020MT25820-40~1051000013201900105°C100 KHz
JDA821FK1H-16025MT50820-40~1051000016252210105°C100 KHz