DIP Capacitors-Long Life & ESR -B


Giới thiệu về Công ty JDX Technology Co., Ltd.

  JDX được thành lập vào năm 2020 và chuyên kinh doanh chuyên nghiệp các linh kiện điện tử bán dẫn và điện trở. Các lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm:

  • Linh kiện bán dẫn như IC quản lý nguồn điện (VD: PMIC, GaN FET), thiết bị bảo vệ (TVS/ESD), IC điều khiển hiển thị (VD: Scaler IC), vi điều khiển (MCU), v.v.

  • Tụ điện Polymer rắn và Cuộn cảm nguồn cho các ứng dụng tiêu dùng và công nghiệp, cũng như các đặc điểm kỹ thuật ô tô.

  • Sản xuất hoàn toàn tự động các biến áp mạng điện dung và cuộn cảm (LAN Transformers).

  JDX kết hợp đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp với chuyên môn về các linh kiện điện tử bán dẫn IC và mạch điện tử liên quan như các IC hoạt động và các linh kiện điện trở (tụ điện, cuộn cảm, biến áp, v.v.) để cung cấp các giải pháp bán hàng hệ thống. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng giá trị và độ cạnh tranh cao hơn trong các giải pháp và sản phẩm của họ, với chất lượng tuyệt vời, lợi thế giá cả và thời gian giao hàng nhanh chóng. Chúng tôi nỗ lực tạo ra cơ hội kinh doanh thắng thua hoặc đa thắng.

  Triết lý kinh doanh của chúng tôi là cung cấp các linh kiện điện tử cạnh tranh, sản phẩm công nghệ và giải pháp cho đối tác của chúng tôi để tạo ra nhiều giá trị kinh doanh hơn. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra một công ty vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhà sản xuất gốc, cổ đông và nhân viên.

 


Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA1R0HT2E-08012MT2501-40~1055000812100105°C100 KHz
JDA1R0HT2V-08012MT3501-25~1055000812100105°C100 KHz
JDA1R0HT2G-08012MT4001-25~1055000812120105°C100 KHz
JDA1R0HT2W-08012MT4501-25~1055000812110105°C100 KHz
JDA1R0HT2H-10012MT5001-25~10550001012.590105°C100 KHz
JDA1R5HT2V-08012MT3501.5-25~1055000812130105°C100 KHz
JDA1R5HT2G-10012MT4001.5-25~10550001012.5110105°C100 KHz
JDA1R5HT2W-10012MT4501.5-25~10550001012.5110105°C100 KHz
JDA1R5HT2H-10012MT5001.5-25~10550001012.5100105°C100 KHz
JDA1R8HT2V-08012MT3501.8-25~1055000812130105°C100 KHz
JDA1R8HT2G-10012MT4001.8-25~10550001012.5110105°C100 KHz
JDA1R8HT2W-10012MT4501.8-25~10550001012.5110105°C100 KHz
JDA1R8HT2H-10016MT5001.8-25~10550001016180105°C100 KHz
JDA2R2HT2D-08012MT2002.2-40~1055000812130105°C100 KHz
JDA2R2HT2E-08012MT2502.2-40~1055000812130105°C100 KHz
JDA2R2HT2V-08012MT3502.2-25~1055000812130105°C100 KHz
JDA2R2HT2G-08012MT4002.2-25~105500081260105°C100 KHz
JDA2R2HT2G-08015MT4002.2-25~1055000815120105°C100 KHz
JDA2R2HT2G-10012MT4002.2-25~10550001012.5100105°C100 KHz
JDA2R2HT2W-10016MT4502.2-25~10550001016220105°C100 KHz
JDA2R2HT2H-10016MT5002.2-25~10550001016180105°C100 KHz
JDA3R3HT2D-08012MT2003.3-40~1055000812130105°C100 KHz
JDA3R3HT2E-08012MT2503.3-40~1055000812130105°C100 KHz
JDA3R3HT2V-10012MT3503.3-25~10550001012.5110105°C100 KHz
JDA3R3HT2G-08015MT4003.3-25~105500081580105°C100 KHz
JDA3R3HT2G-10012MT4003.3-25~10550001012.5110105°C100 KHz
JDA3R3HT2W-10016MT4503.3-25~10550001016220105°C100 KHz
JDA3R3HT2H-10020MT5003.3-25~10550001020220105°C100 KHz
JDA4R7HT2D-08012MT2004.7-40~1055000812200105°C100 KHz
JDA4R7HT2D-10012MT2004.7-40~10550001012.5270105°C100 KHz
JDA4R7HT2E-10012MT2504.7-40~10550001012.5270105°C100 KHz
JDA4R7HT2V-10016MT3504.7-25~10550001016220105°C100 KHz
JDA4R7HT2G-10016MT4004.7-25~10550001016220105°C100 KHz
JDA4R7HT2W-10020MT4504.7-25~10550001020240105°C100 KHz
JDA4R7HT2H-10020MT5004.7-25~10550001020220105°C100 KHz
JDA5R6HT2V-10016MT3505.6-25~10550001016220105°C100 KHz
JDA5R6HT2G-10016MT4005.6-25~10550001016220105°C100 KHz
JDA5R6HT2W-10020MT4505.6-25~10550001020240105°C100 KHz
JDA5R6HT2H-13020MT5005.6-25~10550001320280105°C100 KHz
JDA6R8HT2D-08012MT2006.8-40~1055000812220105°C100 KHz
JDA6R8HT2D-10012MT2006.8-40~10550001012.5280105°C100 KHz
JDA6R8HT2E-08012MT2506.8-40~1055000812220105°C100 KHz
JDA6R8HT2E-10012MT2506.8-40~10550001012.5280105°C100 KHz
JDA6R8HT2V-10016MT3506.8-25~10550001016220105°C100 KHz
JDA6R8HT2G-10016MT4006.8-25~10550001016220105°C100 KHz
JDA6R8HT2G-10020MT4006.8-25~10550001020240105°C100 KHz
JDA6R8HT2W-10020MT4506.8-25~10550001020240105°C100 KHz
JDA6R8HT2W-13020MT4506.8-25~10550001320310105°C100 KHz
JDA6R8HT2H-13020MT5006.8-25~10550001320280105°C100 KHz
JDA8R2HT2D-10012MT2008.2-40~10550001012.5280105°C100 KHz
JDA8R2HT2E-10016MT2508.2-40~10550001016310105°C100 KHz
JDA8R2HT2V-10020MT3508.2-25~10550001020250105°C100 KHz
JDA8R2HT2G-10020MT4008.2-25~10550001020250105°C100 KHz
JDA8R2HT2W-13020MT4508.2-25~10550001320310105°C100 KHz
JDA8R2HT2H-13025MT5008.2-25~10550001325340105°C100 KHz
JDA100HT2C-08012MT16010-40~1055000812100105°C100 KHz
JDA100HT2C-08015MT16010-40~1055000815250105°C100 KHz
JDA100HT2C-10012MT16010-40~10550001012.5270105°C100 KHz
JDA100HT2C-10016MT16010-40~10550001016310105°C100 KHz
JDA100HT2D-08012MT20010-40~1055000812100105°C100 KHz
JDA100HT2D-08015MT20010-40~1055000815250105°C100 KHz
JDA100HT2D-10012MT20010-40~10550001012.5270105°C100 KHz
JDA100HT2D-10016MT20010-40~10550001016310105°C100 KHz
JDA100HT2E-10016MT25010-40~10550001016310105°C100 KHz
JDA100HT2V-10020MT35010-25~10550001020250105°C100 KHz
JDA100HT2G-10020MT40010-25~10550001020250105°C100 KHz
JDA100HT2W-13020MT45010-25~10550001320310105°C100 KHz
JDA100HT2H-13025MT50010-25~10550001325340105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA150HT2C-10016MT16015-40~10550001016310105°C100 KHz
JDA150HT2D-10016MT20015-40~10550001016310105°C100 KHz
JDA150HT2D-10020MT20015-40~10550001020470105°C100 KHz
JDA150HT2E-10020MT25015-40~10550001020430105°C100 KHz
JDA150HT2V-10020MT35015-25~10550001020250105°C100 KHz
JDA150HT2G-13020MT40015-25~10550001320310105°C100 KHz
JDA150HT2W-13020MT45015-25~10550001320310105°C100 KHz
JDA150HT2H-16020MT50015-25~10550001620350105°C100 KHz
JDA220HT2C-10016MT16022-40~10550001016310105°C100 KHz
JDA220HT2C-10020MT16022-40~10550001020470105°C100 KHz
JDA220HT2D-10016MT20022-40~10550001016470105°C100 KHz
JDA220HT2D-10020MT20022-40~10550001020470105°C100 KHz
JDA220HT2E-10020MT25022-40~10550001020430105°C100 KHz
JDA220HT2E-13020MT25022-40~10550001320560105°C100 KHz
JDA220HT2V-13020MT35022-25~10550001320350105°C100 KHz
JDA220HT2G-13025MT40022-25~10550001325410105°C100 KHz
JDA220HT2G-16020MT40022-25~10550001620410105°C100 KHz
JDA220HT2W-16020MT45022-25~10550001620410105°C100 KHz
JDA220HT2H-16025MT50022-25~10550001625420105°C100 KHz
JDA330HT2C-10016MT16033-40~10550001016310105°C100 KHz
JDA330HT2C-10020MT16033-40~10550001020470105°C100 KHz
JDA330HT2D-10020MT20033-40~10550001020470105°C100 KHz
JDA330HT2D-13020MT20033-40~10550001320600105°C100 KHz
JDA330HT2E-13020MT25033-40~10550001320560105°C100 KHz
JDA330HT2V-16020MT35033-25~10550001620480105°C100 KHz
JDA330HT2G-16025MT40033-25~10550001625600105°C100 KHz
JDA330HT2G-18020MT40033-25~10550001820600105°C100 KHz
JDA330HT2W-16030MT45033-25~10550001631.5730105°C100 KHz
JDA330HT2H-18031MT50033-25~10550001831.5740105°C100 KHz
JDA470HT2C-13020MT16047-40~10550001320600105°C100 KHz
JDA470HT2D-13020MT20047-40~10550001320600105°C100 KHz
JDA470HT2E-13025MT25047-40~10550001325710105°C100 KHz
JDA470HT2V-16025MT35047-25~10550001625640105°C100 KHz
JDA470HT2G-16030MT40047-25~10550001631.5730105°C100 KHz
JDA470HT2G-18025MT40047-25~10550001825730105°C100 KHz
JDA470HT2W-18031MT45047-25~10550001831.5820105°C100 KHz
JDA470HT2H-18035MT50047-25~10550001835.5780105°C100 KHz
JDA560HT2C-13020MT16056-40~10550001320600105°C100 KHz
JDA560HT2D-13020MT20056-40~10550001320600105°C100 KHz
JDA560HT2E-13025MT25056-40~10550001325710105°C100 KHz
JDA560HT2V-16030MT35056-25~10550001631.5780105°C100 KHz
JDA680HT2C-13025MT16068-40~10550001325750105°C100 KHz
JDA680HT2C-16020MT16068-40~10550001620750105°C100 KHz
JDA680HT2D-13025MT20068-40~10550001325750105°C100 KHz
JDA680HT2D-16020MT20068-40~10550001620750105°C100 KHz
JDA680HT2E-16025MT25068-40~10550001625990105°C100 KHz
JDA680HT2E-18020MT25068-40~10550001820990105°C100 KHz
JDA680HT2V-16030MT35068-25~10550001631.5780105°C100 KHz
JDA680HT2V-18025MT35068-25~10550001825780105°C100 KHz
JDA680HT2G-18031MT40068-25~10550001831.5820105°C100 KHz
JDA680HT2W-18035MT45068-25~10550001835.5870105°C100 KHz
JDA820HT2C-16020MT16082-40~10550001620750105°C100 KHz
JDA820HT2D-16020MT20082-40~10550001620750105°C100 KHz
JDA820HT2E-16030MT25082-40~10550001631.51200105°C100 KHz
JDA820HT2V-18025MT35082-25~10550001825780105°C100 KHz
JDA101HT2C-16025MT160100-40~10550001625335105°C100 KHz
JDA101HT2C-18020MT160100-40~105500018201060105°C100 KHz
JDA101HT2D-16025MT200100-40~105500016251060105°C100 KHz
JDA101HT2D-18020MT200100-40~105500018201060105°C100 KHz
JDA101HT2E-16030MT250100-40~10550001631.51200105°C100 KHz
JDA101HT2E-18025MT250100-40~105500018251200105°C100 KHz
JDA101HT2V-18031MT350100-25~10550001831.5970105°C100 KHz
JDA101HT2G-18035MT400100-25~10550001835.5870105°C100 KHz
JDA121HT2C-16025MT160120-40~105500016251060105°C100 KHz
JDA121HT2D-16025MT200120-40~105500016251060105°C100 KHz
JDA121HT2E-16030MT250120-40~10550001631.51200105°C100 KHz
JDA151HT2C-16025MT160150-40~105500016251060105°C100 KHz
JDA151HT2D-16025MT200150-40~105500016251060105°C100 KHz
JDA151HT2D-16030MT200150-40~10550001631.51280105°C100 KHz
JDA151HT2E-18031MT250150-40~10550001831.51470105°C100 KHz
JDA221HT2C-16030MT160220-40~10550001631.51280105°C100 KHz
JDA221HT2D-18031MT200220-40~10550001831.51690105°C100 KHz
JDA221HT2E-18035MT250220-40~10550001835.51690105°C100 KHz
JDA331HT2C-16030MT160330-40~10550001631.51690105°C100 KHz
JDA331HT2D-18035MT200330-40~10550001835.51880105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA2R2BT1H-08012MT502.2-40~125300081250125°C100 KHz
JDA3R3BT1H-08012MT503.3-40~125300081260125°C100 KHz
JDA4R7BT1H-08012MT504.7-40~125300081285125°C100 KHz
JDA4R7BT208012MT1004.7-40~1253000812130125°C100 KHz
JDA4R7BT2V-10020MT3504.7-25~1253000102053125°C100 KHz
JDA4R7BT2G-10020MT4004.7-25~1253000102053125°C100 KHz
JDA4R7BT2W-10025MT4504.7-25~1253000102558125°C100 KHz
JDA100BT1H-08012MT5010-40~1253000812180125°C100 KHz
JDA100BT208012MT10010-40~1253000812150125°C100 KHz
JDA100BT2D-10020MT20010-40~1253000102078125°C100 KHz
JDA100BT2E-10020MT25010-40~1253000102078125°C100 KHz
JDA100BT2V-10025MT35010-25~1253000102585125°C100 KHz
JDA100BT2G-10025MT40010-25~1253000102586125°C100 KHz
JDA100BT2W-13020MT45010-25~1253000132086125°C100 KHz
JDA220BT1H-08012MT5022-40~1253000812250125°C100 KHz
JDA220BT1J-08012MT6322-40~1253000812130125°C100 KHz
JDA220BT1K-08012MT8022-40~1253000812150125°C100 KHz
JDA220BT210012MT10022-40~12530001012.5480125°C100 KHz
JDA220BT2C-10020MT16022-40~12530001020115125°C100 KHz
JDA220BT2D-10025MT20022-40~12530001025126125°C100 KHz
JDA220BT2E-13020MT25022-40~12530001320128125°C100 KHz
JDA220BT2V-13025MT35022-25~12530001325139125°C100 KHz
JDA220BT2G-13031MT40022-25~12530001331.5142125°C100 KHz
JDA220BT2W-16025MT45022-25~12530001625154125°C100 KHz
JDA330BT1H-08012MT5033-40~1253000812300125°C100 KHz
JDA330BT1J-08012MT6333-40~1253000812150125°C100 KHz
JDA330BT1K-10012MT8033-40~12530001012.5480125°C100 KHz
JDA330BT210012MT10033-40~12530001012.5480125°C100 KHz
JDA330BT2C-10025MT16033-40~12530001025154125°C100 KHz
JDA330BT2D-13020MT20033-40~12530001320157125°C100 KHz
JDA330BT2E-13025MT25033-40~12530001325171125°C100 KHz
JDA330BT2V-16025MT35033-25~12530001625189125°C100 KHz
JDA330BT2G-16025MT40033-25~12530001625189125°C100 KHz
JDA330BT2W-16030MT45033-25~12530001631.5203125°C100 KHz
JDA470BT1H-08012MT5047-40~1253000812440125°C100 KHz
JDA470BT1J-10012MT6347-40~12530001012.5530125°C100 KHz
JDA470BT1K-10012MT8047-40~12530001012.5480125°C100 KHz
JDA470BT210016MT10047-40~12530001016630125°C100 KHz
JDA470BT2C-13020MT16047-40~12530001320187125°C100 KHz
JDA470BT2D-13025MT20047-40~12530001325204125°C100 KHz
JDA470BT2E-16025MT25047-40~12530001625225125°C100 KHz
JDA470BT2V-16030MT35047-25~12530001631.5243125°C100 KHz
JDA470BT2G-16030MT40047-25~12530001631.5243125°C100 KHz
JDA680BT2C-13025MT16068-40~12530001325245125°C100 KHz
JDA680BT2D-16020MT20068-40~12530001620250125°C100 KHz
JDA680BT2E-16030MT25068-40~12530001631.5292125°C100 KHz
JDA101BT1C-08012MT16100-40~1253000812340125°C100 KHz
JDA101BT1E-08012MT25100-40~1253000812500125°C100 KHz
JDA101BT1V-10012MT35100-40~12530001012.5620125°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA101BT1H-10012MT50100-40~12530001012.5555125°C100 KHz
JDA101BT1J-10016MT63100-40~12530001016690125°C100 KHz
JDA101BT1K-10020MT80100-40~12530001020790125°C100 KHz
JDA101BT213020MT100100-40~12530001320990125°C100 KHz
JDA101BT2C-16025MT160100-40~12530001625329125°C100 KHz
JDA101BT2D-16025MT200100-40~12530001625329125°C100 KHz
JDA151BT2C-16030MT160150-40~12530001631.5434125°C100 KHz
JDA221BT108012MT10220-40~1253000812340125°C100 KHz
JDA221BT1C-10012MT16220-40~12530001012.5620125°C100 KHz
JDA221BT1E-10012MT25220-40~12530001012.5680125°C100 KHz
JDA221BT1V-10016MT35220-40~12530001016790125°C100 KHz
JDA221BT1H-10020MT50220-40~12530001020930125°C100 KHz
JDA221BT1J-13020MT63220-40~125300013201050125°C100 KHz
JDA221BT1K-13025MT80220-40~125300013251240125°C100 KHz
JDA221BT216025MT100220-40~125300016251500125°C100 KHz
JDA331BT110012MT10330-40~12530001012.5620125°C100 KHz
JDA331BT1C-10012MT16330-40~12530001012.5680125°C100 KHz
JDA331BT1E-10016MT25330-40~12530001016945125°C100 KHz
JDA331BT1V-10020MT35330-40~12530001020950125°C100 KHz
JDA331BT1H-13020MT50330-40~125300013201330125°C100 KHz
JDA331BT1J-13025MT63330-40~125300013251290125°C100 KHz
JDA331BT1K-13030MT80330-40~125300013301390125°C100 KHz
JDA331BT216030MT100330-40~125300016301790125°C100 KHz
JDA471BT110012MT10470-40~12530001012.5680125°C100 KHz
JDA471BT1C-10016MT16470-40~12530001016945125°C100 KHz
JDA471BT1E-10020MT25470-40~125300010201100125°C100 KHz
JDA471BT1V-13020MT35470-40~125300013201330125°C100 KHz
JDA471BT1H-13025MT50470-40~12530001325165125°C100 KHz
JDA471BT1J-13030MT63470-40~125300013301460125°C100 KHz
JDA471BT1K-16025MT80470-40~125300016251500125°C100 KHz
JDA102BT110020MT101000-40~125300010201100125°C100 KHz
JDA102BT1C-13020MT161000-40~125300013201490125°C100 KHz
JDA102BT1E-13025MT251000-40~125300013251750125°C100 KHz
JDA102BT1V-16025MT351000-40~125300016252010125°C100 KHz
JDA222BT113025MT102200-40~125300013251750125°C100 KHz
JDA222BT1C-16025MT162200-40~125300016252300125°C100 KHz
JDA222BT1E-16030MT252200-40~125300016302710125°C100 KHz
JDA222BT1V-18035MT352200-40~125300018352790125°C100 KHz
JDA222BT1J-18040MT632200-40~125200018402100125°C100 KHz
JDA332BT116025MT103300-40~125300016252300125°C100 KHz
JDA332BT1C-16030MT163300-40~125300016302710125°C100 KHz
JDA332BT1E-18030MT253300-40~125300018303310125°C100 KHz
JDA472BT116030MT104700-40~125300016302710125°C100 KHz
JDA472BT1C-18030MT164700-40~125300018303270125°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA1R0FM2G-06011MT4001-40~10560006.31128105°C100 KHz
JDA1R0FM2W-08012MT4501-40~1056000811.540105°C100 KHz
JDA2R2FM2E-06011MT2502.2-40~10560006.31145105°C100 KHz
JDA2R2FM2V-06011MT3502.2-40~10560006.31138105°C100 KHz
JDA2R2FM2G-06011MT4002.2-40~10560006.31142105°C100 KHz
JDA2R2FM2W-08012MT4502.2-40~1056000811.544105°C100 KHz
JDA3R3FM2E-06011MT2503.3-40~10560006.31154105°C100 KHz
JDA3R3FM2V-08012MT3503.3-40~105600081254105°C100 KHz
JDA3R3FM2G-08012MT4003.3-40~105600081268105°C100 KHz
JDA3R3FM2W-10012MT4503.3-40~10560001012.584105°C100 KHz
JDA4R7FM1H-05011MT504.7-40~1054000511238105°C100 KHz
JDA4R7FM2D-08012MT2004.7-40~105600081263105°C100 KHz
JDA4R7FM2E-06011MT2504.7-40~10560006.31154105°C100 KHz
JDA4R7FM2V-08012MT3504.7-40~105600081270105°C100 KHz
JDA4R7FM2G-10012MT4004.7-40~10560001012.584105°C100 KHz
JDA4R7FM2W-10016MT4504.7-40~10560001016130105°C100 KHz
JDA100FM1H-05011MT5010-40~1054000511238105°C100 KHz
JDA100FM1H-05011MT50101055000511238105°C100 KHz
JDA100FM1H-05011MTT2R55010105 5000511 110105°C100 KHz
JDA100FM208012MT10010-40~1056000812350105°C100 KHz
JDA100FM2C-08012MT16010-40~105600081274105°C100 KHz
JDA100FM2C-06011MTT2R51601010550006.31174105°C120 Hz
JDA100FM2D-08012MT20010-40~1056000812102105°C100 KHz
JDA100FM2E-10012MT25010-40~10560001012.5127105°C100 KHz
JDA100FM2V-10012MT35010-40~10560001012.5120105°C100 KHz
JDA100FM2G-10016MT40010-40~10560001016128105°C100 KHz
JDA100FM2G-10020MT40010-40~10550001020200105°C100 KHz
JDA100FM2W-10020MT45010-40~10560001020200105°C100 KHz
JDA150FM1H-05011MT5015-40~1054000511238105°C100 KHz
JDA150FM206011MT10015-40~10550006.311210105°C100 KHz
JDA220FM1V-05011MT3522-40~1055000511155105°C100 KHz
JDA220FM1H-05011MT5022-40~1054000511238105°C100 KHz
JDA220FM1H-05011MTT2R55022-40~1055000511180105°C100 KHz
JDA220FM1J-06011MT6322-40~10560006.311265105°C100 KHz
JDA220FM208012MT10022-40~1056000812355105°C100 KHz
JDA220FM2C-10012MT16022-40~10560001012.5165105°C100 KHz
JDA220FM2D-10016MT20022-40~10560001016189105°C100 KHz
JDA220FM2E-10020MT25022-40~10560001020190105°C100 KHz
JDA220FM2V-13020MT35022-40~10560001320190105°C100 KHz
JDA220FM2G-13020MT40022-40~10560001320210105°C100 KHz
JDA220FM2W-13025MT45022-40~10560001325280105°C100 KHz
JDA330FM1V-05011MT3533-40~1054000511250105°C100 KHz
JDA330FM1H-06011MT5033-40~10560006.311385105°C100 KHz
JDA330FM1J-06011MT6333-40~10560006.311265105°C100 KHz
JDA330FM1K-06011MTC6R08033-40~10550006.311190105°C100 KHz
JDA330FM208015MT10033-40~1056000815450105°C100 KHz
JDA330FM2C-10016MT16033-40~10560001016225105°C100 KHz
JDA330FM2D-10020MT20033-40~10560001020250105°C100 KHz
JDA330FM2E-10020MT25033-40~10560001020250105°C100 KHz
JDA330FM2E-10016MT25033-40~10550001016190105°C100 KHz
JDA330FM2V-13020MT35033-40~10560001320240105°C100 KHz
JDA330FM2G-16025MT40033-40~10560001625340105°C100 KHz
JDA330FM2W-16025MT45033-40~10560001625340105°C100 KHz
JDA390FM2G-14020MT40039-40~105500014.520155105°C100 KHz
JDA470FM105011MT1047-40~1055000511175105°C100 KHz
JDA470FM1C-05011MT1647-40~1054000511250105°C100 KHz
JDA470FM1C-05011MTC3R21647-40~1055000511250105°C100 KHz
JDA470FM1E-05011MT2547-40~1054000511250105°C100 KHz
JDA470FM1E-05011MTT2R52547-40~1054000511175105°C100 KHz
JDA470FM1V-06011MT3547-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA470FM1V-05011MTT2R53547-40~1055000511345105°C100 KHz
JDA470FM1V-06011MT354710550006.311405105°C100 KHz
JDA470FM1H-06011MT5047-40~10560006.311385105°C100 KHz
JDA470FM1J-08012MT6347-40~1056000812500105°C100 KHz
JDA470FM1J-06011MT6347-40~10550006.311278105°C100 KHz
JDA470FM210012MT10047-40~10560001012.5480105°C100 KHz
JDA470FM210016MT10047-40~10550001016420105°C100 KHz
JDA470FM210013MTT50010047-40~10560001012.5325105°C100 KHz
JDA470FM2C-10020MT16047-40~10560001020270105°C100 KHz
JDA470FM2D-13020MT20047-40~10560001320350105°C100 KHz
JDA470FM2E-13020MT25047-40~10560001320350105°C100 KHz
JDA470FM2V-16020MT35047-40~10560001620330105°C100 KHz
JDA470FM2G-18025MT40047-40~10560001825400105°C100 KHz
JDA470FM2W-16030MT45047-40~10560001631.5400105°C100 KHz
JDA560FM1V-06011MT3556-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA560FM1H-08012MT5056-40~1056000812385105°C100 KHz
JDA560FM1J-08012MT6356-40~1056000812500105°C100 KHz
JDA560FM208020MT10056-40~1056000820565105°C100 KHz
JDA680FM1E-05011MTT2R52568-40~1054000511185105°C100 KHz
JDA680FM1V-06011MT3568-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA680FM1H-08012MT5068-40~1056000812724105°C100 KHz
JDA680FM1H-06011MT5068-40~10550006.311385105°C100 KHz
JDA680FM1J-08012MT6368-40~1056000812500105°C100 KHz
JDA680FM210016MT10068-40~10560001016600105°C100 KHz
JDA680FM2C-13020MT16068-40~10560001320450105°C100 KHz
JDA680FM2D-13025MT20068-40~10560001325450105°C100 KHz
JDA680FM2E-16025MT25068-40~10560001625480105°C100 KHz
JDA680FM2V-16025MT35068-40~10560001625520105°C100 KHz
JDA680FM2G-16030MT40068-40~10560001631.5480105°C100 KHz
JDA680FM2W-18035MT45068-40~10560001835.5620105°C100 KHz
JDA101FM105011MT10100-40~1054000511250105°C100 KHz
JDA101FM1C-05011MT16100-40~1054000511250105°C100 KHz
JDA101FM1C-05011MTT2R516100-40~1054000511175105°C100 KHz
JDA101FM1C-06007MT16100-40~10550006.37180105°C100 KHz
JDA101FM1E-06011MT25100-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA101FM1E-06009MT25100-40~10550006.39390105°C100 KHz
JDA101FM1E-06007MT25100-40~10550006.37.7180105°C100 KHz
JDA101FM1E-06007MTC3R225100-40~10550006.37180105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA101FM1E-06011MTT2R525100-40~10550006.311   
JDA101FM1V-08012MT35100-40~1056000812760105°C100 KHz
JDA101FM1V-06011MTT2R535100-40~10550006.311405105°C100 KHz
JDA101FM1V-06011MT35100-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA101FM1H-08012MT50100-40~1056000812724105°C100 KHz
JDA101FM1J-08015MT63100-40~1056000815665105°C100 KHz
JDA101FM1J-10012MT63100-40~10560001012.5690105°C100 KHz
JDA101FM1K-10012MT80100-40~10560001012500105°C100 KHz
JDA101FM1K-10011MT80100-40~10560001011500105°C100 KHz
JDA101FM213020MT100100-40~105600013201100105°C100 KHz
JDA102FK0J-08015MT6.31000-40~1058000815840105°C100 KHz
JDA102FK108020MT101000-40~10580008201050105°C100 KHz
JDA102FK110016MT101000-40~105800010161210105°C100 KHz
JDA102FK108016MT101000-40~1058000816800105°C100 KHz
JDA102FK108012MT101000-40~1058000812640105°C100 KHz
JDA102FK108015MTT3R5101000105100008151250105°C100 KHz
JDA102FK1C-10020MT161000-40~105800010201400105°C100 KHz
JDA102FK1C-13017MT161000-40~1051000013171450105°C100 KHz
JDA102FK1C-10016MT161000-40~105800010161790105°C100 KHz
JDA102FK1C-08020MT161000-40~10580008201560105°C100 KHz
JDA102FK1C-08020MTT3R5161000105100008201500105°C100 KHz
JDA102FK1E-13020MT251000-40~1051000013201900105°C100 KHz
JDA102FK1E-16017MT251000-40~1051000016171940105°C100 KHz
JDA102FK1E-12020MT251000-40~1051000012.5201900105°C100 KHz
JDA102FK1E-10020MTC3R2251000-40~105800010201400105°C100 KHz
JDA102FK1E-10020MT251000-40~105800010201400105°C100 KHz
JDA102FK1V-13025MT351000-40~1051000013252230105°C100 KHz
JDA102FK1V-12020MTT500351000-40~1051000012.5202600105°C100 KHz
JDA102FK1V-12020MT 351000-40~1051000012.5202600105°C100 KHz
JDA102FK1V-12020MTC3R5351000-40~1051000012.5202600105°C100 KHz
JDA102FK1V-16020MT3510001051000016202530105°C100 KHz
JDA102FK1H-16030MT501000-40~105100001631.52555105°C100 KHz
JDA102FK1J-16035MT631000-40~105100001635.51900105°C100 KHz
JDA102FK1J-18030MT631000-40~1051000018301720105°C100 KHz
JDA122FK0J-08020MT6.31200-40~10580008201050105°C100 KHz
JDA122FK0J-10016MT6.31200-40~105800010161210105°C100 KHz
JDA122FK110020MT101200-40~105800010201400105°C100 KHz
JDA122FK108015MT10120010580008151240105°C100 KHz
JDA122FK1C-13020MT161200-40~1051000013201900105°C100 KHz
JDA122FK1C-10025MT161200-40~1051000010251900105°C100 KHz
JDA122FK1E-13025MT251200-40~1051000013252230105°C100 KHz
JDA122FK1V-16020MT351200-40~1051000016202530105°C100 KHz
JDA122FK1V-12025MT351200-40~1051000012252200105°C100 KHz
JDA122FK1H-18025MT501200-40~1051000018252740105°C100 KHz
JDA152FK0J-10020MT6.31500-40~105800010201400105°C100 KHz
JDA152FK113017MT101500-40~1051000013171450105°C100 KHz
JDA152FK1C-13020MT161500-40~1051000013201900105°C100 KHz
JDA152FK1C-16017MT161500-40~1051000016171940105°C100 KHz
JDA152FK1C-10030MT161500-40~1051000010302100105°C100 KHz
JDA152FK1E-16020MT251500-40~1051000016202530105°C100 KHz
JDA152FK1V-16025MT351500-40~1051000016252930105°C100 KHz
JDA152FK1V-12025MT351500-40~105800012.5252230105°C100 KHz
JDA152FK1H-18030MT501500-40~1051000018303150105°C100 KHz
JDA182FK0J-13017MT6.31800-40~1051000013171450105°C100 KHz
JDA182FK1C-10020MT161800-40~1051000010201400105°C100 KHz
JDA182FK1E-16025MT251800-40~1051000016252930105°C100 KHz
JDA182FK1V-16025MT351800-40~1051000016252930105°C100 KHz
JDA182FK1H-18030MT501800-40~1051000018303000105°C100 KHz
JDA222FK0J-13020MT6.32200-40~1051000013201900105°C100 KHz
JDA222FK113020MT102200-40~1051000013201900105°C100 KHz
JDA222FK1C-13025MT162200-40~1051000013252230105°C100 KHz
JDA222FK1C-12020MT162200-40~1051000012.5202400105°C100 KHz
JDA222FK1C-12025MT162200-40~105700012.5252230105°C100 KHz
JDA222FK1E-16025MT252200-40~1051000016252930105°C100 KHz
JDA222FK1E-12025MT252200-40~1051000012.5252500105°C100 KHz
JDA222FK1E-12025MTT500252200-40~1051000012.5252500105°C100 KHz
JDA222FK1V-16030MT352200-40~105100001631.53450105°C100 KHz
JDA222FK1V-16025MT352200-40~1051000016252900105°C100 KHz
JDA222FK1H-18035MT502200-40~105100001835.53680105°C100 KHz
JDA332FK0J-13025MT6.33300-40~1051000013252230105°C100 KHz
JDA332FK113025MT103300-40~1051000013252230105°C100 KHz
JDA332FK1C-16025MT163300-40~1051000016252930105°C100 KHz
JDA332FK1E-16030MT253300-40~105100001631.53450105°C100 KHz
JDA332FK1E-18025MT253300-40~1051000018253140105°C100 KHz
JDA332FK1V-18035MT353300-40~1051000018354220105°C100 KHz
JDA392FK1C-16020MT163900-40~1051000016202930105°C100 KHz
JDA472FK0J-16020MT6.34700-40~1051000016202530105°C100 KHz
JDA472FK116025MT104700-40~1051000016252930105°C100 KHz
JDA472FK1C-16030MT164700-40~105100001631.53450105°C100 KHz
JDA472FK1E-18035MT254700-40~1051000018354220105°C100 KHz
JDA562FK0J-16020MT6.35600-40~1051000016202530105°C100 KHz
JDA562FK116025MT105600-40~1051000016252930105°C100 KHz
JDA682FK0J-16025MT6.36800-40~1051000016252930105°C100 KHz
JDA682FK116030MT106800-40~105100001631.53450105°C100 KHz
JDA103FK0J-18025MT6.310000-40~1051000018253140105°C100 KHz
JDA101FK1E-06011MT25100-40~10570006.311405105°C100 KHz
JDA101FK1H-08012MT50100-40~1058000812260105°C100 KHz
JDA102FK0J-08012MT6.31000-40~1058000812640105°C100 KHz
JDA220FK208009MT10022-40~105800089200105°C100 KHz
JDA221FK106011MT10220-40~10560006.311405105°C100 KHz
JDA470FK210013MT10047-40~105100001013325105°C100 KHz
JDA471FK0J-06011MT6.3470-40~10560006.311405105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA1R0FA1H-04007MT501-40~10520004775105°C100 KHz
JDA1R0FA1H-05011MT501-40~105200051120105°C100 KHz
JDA010FA1H-05011MT501-40~105200051120105°C100 KHz
JDA2R2FA1V-04007MT352.2-40~10520004775105°C100 KHz
JDA2R2FA1H-04007MT502.2-40~10520004775105°C100 KHz
JDA2R2FA1H-05011MT502.2-40~105200051145105°C100 KHz
JDA2R2FA205011MT1002.2-40~105300051120105°C100 KHz
JDA3R3FA1H-04007MT503.3-40~10520004775105°C100 KHz
JDA3R3FA1H-05011MT503.3-40~105200051165105°C100 KHz
JDA4R7FA1H-04007MT504.7-40~10520004775105°C100 KHz
JDA4R7FA1H-05011MT504.7-40~105200051195105°C100 KHz
JDA4R7FA1H-04007MTT2R5504.7-40~10520004775105°C100 KHz
JDA4R7FA1H-05011MTT2R5504.7-40~105200051195105°C100 KHz
JDA100FA1C-05011MT1610-40~1052000511125105°C100 KHz
JDA100FA1E-04007MT2510-40~10520004775105°C100 KHz
JDA100FA1V-05007MT3510-40~105200057140105°C100 KHz
JDA100FA1V-05011MT3510-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA100FA1V-04007MTT2R53510-40~10520004780105°C100 KHz
JDA100FA1H-05007MT5010-40~105200057120105°C100 KHz
JDA100FA1H-05011MT5010-40~1052000511125105°C100 KHz
JDA100FA1H-05011MTT2R55010-40~1052000511125105°C100 KHz
JDA100FA1H-04007MT5010-40~10520004775105°C100 KHz
JDA100FA1H-05011MT 5010-40~1052000511125105°C100 KHz
JDA100FA1J-05011MT6310-40~1053000511125105°C100 KHz
JDA100FA206011MT10010-40~10520006.311115105°C100 KHz
JDA150FA1V-05011MT3515-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA150FA1H-05011MT5015-40~1052000511145105°C100 KHz
JDA150FA206011MT10015-40~10520006.311115105°C100 KHz
JDA220FA1C-04007MT1622-40~10520004775105°C100 KHz
JDA220FA1E-04007MT2522-40~10520004775105°C100 KHz
JDA220FA1E-05007MT2522-40~105100057390105°C100 KHz
JDA220FA1E-05011MTC3R22522-40~1052000511   
JD A220FA1E-05007MTT2R02522-40~+105°C300057 105°C 
JDA220FA1V-05007MT3522-40~105200057140105°C100 KHz
JDA220FA1V-05011MT3522-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA220FA1V-05007MTT2R03522-40~+105°C300057 105°C 
JDA220FA1H-06007MT5022-40~10520006.37180105°C100 KHz
JDA220FA1H-05011MT5022-40~1052000511155105°C100 KHz
JDA220FA1J-06011MT6322-40~10520006.311115105°C100 KHz
JDA220FA1J-05011MTT2R56322-40~1053000511155105°C100 KHz
JDA220FA208012MT10022-40~1052000812260105°C100 KHz
JDA220FA208012MTC3R510022-40~1053000812340105°C100 KHz
JDA220FA108012MT10022-40~1053000812260105°C100 KHz
JDA331FA213025MT10030-40~10530001325807105°C100 KHz
JDA330FA1C-04007MT1633-40~10520004778105°C100 KHz
JDA330FA1E-04007MT2533-40~10520004778105°C100 KHz
JDA330FA1V-05011MT3533-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA330FA1V-06007MT3533-40~10520006.37180105°C100 KHz
JDA330FA1H-06007MT5033-40~10520006.37180105°C100 KHz
JDA330FA1H-06011MT5033-40~10520006.311260105°C100 KHz
JDA330FA1H-05011MT5033-40~1052000511162105°C100 KHz
JDA330FA1J-06011MT6333-40~10520006.311115105°C100 KHz
JDA330FA208016MT10033-40~1052000816340105°C100 KHz
JDA330FA208012MT10033-40~1052000812280105°C100 KHz
JDA330FA208012MTC3R610033-40~1053000812260105°C100 KHz
JDA470FA0J-04007MT6.347-40~10520004775105°C100 KHz
JDA470FA104007MT1047-40~10520004775105°C100 KHz
JDA470FA105011MT1047-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA470FA1C-04007MT1647-40~10520004780105°C100 KHz
JDA470FA1C-05011MT1647-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA470FA1C-05011MTC3R21647-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA470FA1C-05005MTC3R51647-40~105100055 105°C 
JDA470FA1E-05007MT2547-40~105200057120105°C100 KHz
JDA470FA1E-05011MT2547-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA470FA1V-06007MT3547-40~10520006.37185105°C100 KHz
JDA470FA1V-06011MT3547-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA470FA1V-05011MT3547-40~1052000511180105°C100 KHz
JDA470FA1V-06007MT 3547-40~10520006.37185105°C100 KHz
JDA470FA1H-08007MT5047-40~105200087225105°C100 KHz
JDA470FA1H-06011MT5047-40~10520006.311260105°C100 KHz
JDA470FA1H-06007MT 5047-40~10520006.37180105°C100 KHz
JDA470FA1J-08012MT6347-40~1052000812405105°C100 KHz
JDA470FA210016MT10047-40~10530001016400105°C100 KHz
JDA470FA208012MT10047-40~1052000812260105°C100 KHz
JDA470FA210013MT10047-40~10530001013540105°C100 KHz
JDA470FA210013MTT50010047-40~10530001013540105°C100 KHz
JDA470FA208012MTT3R510047-40~1053000812 105°C 
JDA560FA1V-06011MT3556-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA560FA1H-08012MT5056-40~1052000812360105°C100 KHz
JDA560FA1J-08012MT6356-40~1052000812405105°C100 KHz
JDA560FA210020MT10056-40~10530001020463105°C100 KHz
JDA680FA1V-06011MT3568-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA680FA1H-08012MT5068-40~1052000812485105°C100 KHz
JDA680FA1J-08012MT6368-40~1052000812405105°C100 KHz
JDA680FA210020MT10068-40~10530001020463105°C100 KHz
JDA101FA0J-05007MT6.3100-40~105200057120105°C100 KHz
JDA101FA0J-05011MT6.3100-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA101FA105007MT10100-40~105200057120105°C100 KHz
JDA101FA105011MT10100-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA101FA106005MT10100-40~10520006.35140105°C100 KHz
JDA101FA106007MT10100-40~10520006.37180105°C100 KHz
JDA101FA105007MTT2R510100-40~105200057120105°C100 KHz
JDA101FA1C-05007MT16100-40~105200057120105°C100 KHz
JDA101FA1C-06011MT16100-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA101FA1C-06007MT16100-40~10520006.37.7180105°C100 KHz
JDA101FA1C-05011MT16100-40~1053000511175105°C100 KHz
JDA101FA1C-06005MT16100-40~10510006.3580105°C100 KHz
JDA101FA1C-05011M16100-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA101FA1C-06007MTC3R216100-40~10520006.37.7180105°C100 KHz
JDA101FA1C-06005MTC3R216100-40~10520006.3580105°C100 KHz
JDA101FA1C-06005MTT2R516100-40~10520006.3580105°C100 KHz
JDA101FA1C-06011MT 16100-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA101FA1C-05011MT 16100-40~1053000511175105°C 
JDA101FA1E-06011MT25100-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA101FA1E-06007MT25100-40~10520006.37.7180105°C100 KHz
JDA101FA1E-06011MT25100-40~10530006.311340105°C120 Hz
JDA101FA1V-06007MT35100-40~10520006.37190105°C100 KHz
JDA101FA1V-08012MT35100-40~1052000812640105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA101FA1V-06011MT35100-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA101FA1V-06007MT 35100-40~10520006.37190105°C100 KHz
JDA101FA1H-10012MT50100-40~10530001012.5760105°C100 KHz
JDA101FA1H-08009MT50100-40~105200089420105°C100 KHz
JDA101FA1J-08016MT63100-40~1052000816535105°C100 KHz
JDA101FA1J-10012MT63100-40~10530001012.5535105°C100 KHz
JDA101FA213020MT100100-40~10530001320671105°C100 KHz
JDA101FA210020MT100100-40~10530001020480105°C100 KHz
JDA151FA0J-05007MT6.3150-40~105200057140105°C100 KHz
JDA151FA0J-06011MT6.3150-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA151FA106007MT10150-40~10520006.37180105°C100 KHz
JDA151FA106011MT10150-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA151FA106005MT10150-40~10530006.35150105°C100 KHz
JDA151FA1C-06007MT16150-40~10520006.37180105°C100 KHz
JDA151FA1C-06011MT16150-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA151FA1C-06007MTC3R216150-40~10520006.37180105°C100 KHz
JDA151FA1E-06007MT25150-40~10520006.37180105°C100 KHz
JDA151FA1E-06011MT25150-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA151FA1V-08009MT35150-40~105200089420105°C100 KHz
JDA151FA1V-08012MT35150-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA151FA1H-10016MT50150-40~105300010161050105°C100 KHz
JDA151FA1J-08020MT63150-40~1052000820690105°C100 KHz
JDA151FA213025MT100150-40~10530001325807105°C100 KHz
JDA221FA0J-06007MT6.3220-40~10520006.37180105°C100 KHz
JDA221FA0J-06011MT6.3220-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA221FA0J-06007MTC3R56.3220-40~10530006.37.7180105°C100 KHz
JDA221FA0J-05011MT6.3220-40~1052000511175105°C100 KHz
JDA221FA0J-06011MTT2R56.3220-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA221FA106011MT10220-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA221FA106007MT10220-40~10520006.37.7190105°C100 KHz
JDA221FA1C-08012MT16220-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA221FA1C-06007MT16220-40~10520006.37.7190105°C100 KHz
JDA221FA1C-06011MT16220-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA221FA1E-08009MT25220-40~105200089420105°C100 KHz
JDA221FA1E-08012MT25220-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA221FA1E-08012MTC2R825220-40~1053000812640105°C100 KHz
JDA221FA1E-10007MTC3R525220-40~1053000107800105°C100 KHz
JDA221FA1E-06011MT25220-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA221FA1E-06011MTC3R225220-40~10530006.311340105°C100 KHz
JDA221FA1V-08016MT35220-40~1052000816860105°C100 KHz
JDA221FA1V-10011MT35220-40~10530001011580105°C100 KHz
JDA221FA1V-10012MT35220-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA221FA1V-08012MT35220-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA221FA1V-08014MTT3R535220-40~1053000814860105°C100 KHz
JDA221FA1H-08020MT50220-40~10520008201050105°C100 KHz
JDA221FA1H-10016MT50220-40~105300010161050105°C100 KHz
JDA221FA1H-10012MT50220-40~10530001012.5760105°C100 KHz
JDA221FA1H-10013MT50220-40~10530001013780105°C100 KHz
JDA221FA1J-10020MT63220-40~10530001020885105°C100 KHz
JDA221FA1K-10020MT80220-40~10530001016400105°C100 KHz
JDA221FA216025MT100220-40~105300016251170105°C100 KHz
JDA221FA212020MT100220-40~105300012.520671105°C100 KHz
JDA331FA0J-06007MT6.3330-40~10520006.37190105°C100 KHz
JDA331FA0J-06011MT6.3330-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA331FA0J-06011MTT2R56.3330-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA331FA106007MT10330-40~10520006.37195105°C100 KHz
JDA331FA106011MT10330-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA331FA108012MT10330-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA331FA1C-08007MT16330-40~105200087225105°C100 KHz
JDA331FA1C-08012MT16330-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA331FA1C-06011MT16330-40~10520006.311340105°C100 KHz
JDA331FA1E-08009MT25330-40~105200089420105°C100 KHz
JDA331FA1E-10012MT25330-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA331FA1E-08012MT25330-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA331FA1E-10013MTT50025330-40~10520001013900105°C100 KHz
JDA331FA1V-08020MT35330-40~10520008201220105°C100 KHz
JDA331FA1V-10011MT35330-40~10530001011580105°C100 KHz
JDA331FA1V-10016MT35330-40~105300010161240105°C100 KHz
JDA331FA1V-10012MT35330-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA331FA1V-10013MT35330-40~10530001013900105°C100 KHz
JDA331FA1H-10020MT50330-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA331FA1H-10016MT50330-40~105300010161050105°C100 KHz
JDA331FA1H-10016MT 50330-40~105300010161050105°C100 KHz
JDA331FA1J-13020MT63330-40~105300013201285105°C100 KHz
JDA331FA216030MT100330-40~10530001631.51520105°C100 KHz
JDA331FA218025MT100330-40~105300018251420105°C100 KHz
JDA471FA0J-08007MT6.3470-40~105200087225105°C100 KHz
JDA471FA0J-08012MT6.3470-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA471FA0J-06011MTT2R56.3470-40~10530006.311340105°C100 KHz
JDA471FA0J-06014MTT2R56.3470-40~10520006.315   
JDA471FA108007MT10470-40~105200087225105°C100 KHz
JDA471FA108012MT10470-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA471FA108012MR10470-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA471FA106011MTT2R510470-40~10530006.311340105°C100 KHz
JDA471FA106011MT 10470-40~10520006.311 105°C 
JDA471FA106011MT10470-40~10530006.311 105°C 
JDA471FA1C-10012MT16470-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA471FA1C-08012MT16470-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA471FA1C-06012MTT2R516470-40~10530006.312340105°C100 KHz
JDA471FA1C-08012MT 16470-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA471FA1C-08009MT16470-40~105200089420105°C100 KHz
JDA471FA1C-08012MTT3R516470-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA471FA1C-08012MTT3R516470-40~1053000812640105°C100 KHz
JDA471FA1E-08016MT25470-40~1052000816860105°C100 KHz
JDA471FA1E-10011MT25470-40~10530001011580105°C100 KHz
JDA471FA1E-10012MT25470-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA471FA1E-08014MT25470-40~1053000814860105°C100 KHz
JDA471FA1E-08012MTC3R225470-40~1053000812410105°C100 KHz
JDA471FA1V-10020MT35470-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA471FA1V-10016MT35470-40~105300010161240105°C100 KHz
JDA471FA1V-13016MT35470-40~105300013161900105°C100 KHz
JDA471FA1H-13020MT50470-40~105300013201400105°C100 KHz
JDA471FA1H-13025MT50470-40~105300013251950105°C100 KHz
JDA471FA1H-10020MTT50050470-40~105300010201400105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA471FA1H-10020MT50470-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA471FA1J-16020MT63470-40~105300016201765105°C100 KHz
JDA471FA1J-13020MT63470-40~105300013201285105°C100 KHz
JDA471FA1J-13020MTT50063470-40~105300013211300105°C100 KHz
JDA471FA218035MT100470-40~105300018351770105°C100 KHz
JDA561FA0J-08012MT6.3560-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA561FA108012MT10560-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA561FA1C-10012MT16560-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA561FA1E-10016MT25560-40~105300010161240105°C100 KHz
JDA681FA0J-08012MT6.3680-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA681FA108012MT10680-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA681FA108016MT10680-40~1052000816860105°C100 KHz
JDA681FA1C-08016MT16680-40~1052000816860105°C100 KHz
JDA681FA1C-10012MT16680-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA681FA1E-10016MT25680-40~105300010161240105°C100 KHz
JDA681FA1V-10020MT35680-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA681FA1H-16025MT50680-40~105300016252215105°C100 KHz
JDA681FA1J-16025MT63680-40~105300016252160105°C100 KHz
JDA821FA0J-08012MT6.3820-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA821FA0J-10012MT6.3820-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA821FA108016MT10820-40~1052000816860105°C100 KHz
JDA821FA110012MT10820-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA821FA1C-08020MT16820-40~10520008201220105°C100 KHz
JDA821FA1C-10016MT16820-40~105300010161240105°C100 KHz
JDA821FA1E-10020MT25820-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA102FA0J-08009MT6.31000-40~105200089400105°C100 KHz
JDA102FA0J-08016MT6.31000-40~1052000816860105°C100 KHz
JDA102FA0J-10012MT6.31000-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA102FA0J-08012MT6.31000-40~1052000812640105°C100 KHz
JDA102FA0J-08012MTT3R56.31000-40~1053000812640105°C100 KHz
JDA102FA110011MT101000-40~10530001011580105°C100 KHz
JDA102FA110016MT101000-40~105300010161240105°C100 KHz
JDA102FA108016MT101000-40~1052000816860105°C100 KHz
JDA102FA108012MTT2R5101000-40~1053000812640105°C100 KHz
JDA102FA1C-10016MT161000-40~105300010161240105°C100 KHz
JDA102FA1C-10012MT161000-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA102FA1C-10016MTV161000-40~105200010161240105°C100 KHz
JDA102FA1C-10012MTT500161000-40~10520001012.5900105°C100 KHz
JDA102FA1C-10016MTT500161000-40~105200010161240105°C100 KHz
JDA102FA1E-10020MT251000-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA102FA1E-12013MTC3R5251000-40~105300012.5131240105°C100 KHz
JDA102FA1E-10020MTV(8R0)251000-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA102FA1E-10016MT251000-40~105200010161240105°C100 KHz
JDA102FA1V-13020MT351000-40~105300013201900105°C100 KHz
JDA102FA1V-13025MT351000-40~105300013252124105°C100 KHz
JDA102FA1H-16025MT501000-40~105300016252215105°C100 KHz
JDA102FA1H-13025MT501000-40~105300013251950105°C100 KHz
JDA102FA1J-16030MT631000-40~10530001631.52670105°C100 KHz
JDA102FA1J-16025MT631000-40~105300016252180105°C100 KHz
JDA102FA216040MT1001000-40~105300016401850105°C100 KHz
JDA122FA0J-08016MT6.31200-40~1052000816860105°C100 KHz
JDA122FA0J-10012MT6.31200-40~10530001012.5900105°C100 KHz
JDA122FA108020MT101200-40~10520008201220105°C100 KHz
JDA122FA110016MT101200-40~105300010161240105°C100 KHz
JDA122FA1C-10020MT161200-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA122FA1E-10020MT251200-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA122FA1J-16035MT631200-40~105300016352750105°C100 KHz
JDA152FA0J-08020MT6.31500-40~10520008201220105°C100 KHz
JDA152FA0J-10016MT6.31500-40~105300010161240105°C100 KHz
JDA152FA110020MT101500-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA152FA1C-10020MT161500-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA152FA1C-12013MT161500-40~105300012.5131480105°C100 KHz
JDA152FA1E-10025MT251500-40~105300010251650105°C100 KHz
JDA152FA1E-13020MT251500-40~105300013201900105°C100 KHz
JDA152FA1J-18025MT631500-40~105300018301750105°C100 KHz
JDA182FA0J-10020MT6.31800-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA182FA110020MT101800-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA182FA1C-13020MT161800-40~105300013201900105°C100 KHz
JDA182FA1E-13025MT251800-40~105300013252124105°C100 KHz
JDA222FA0J-10020MT6.32200-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA222FA110020MT102200-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA222FA1C-13020MT162200-40~105300013201900105°C100 KHz
JDA222FA1C-10020MTT500162200-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA222FA1C-12020MT162200-40~105300012.5201900105°C100 KHz
JDA222FA1C-10020MT162200-40~105300010201400105°C100 KHz
JDA222FA1C-12016MT162200-40~105300012.5161500105°C100 KHz
JDA222FA1C-08030MT162200-40~10530008301900105°C100 KHz
JDA222FA1E-13025MT252200-40~105300013252124105°C100 KHz
JDA222FA1E-12020MT252200-40~105300012.5201900105°C100 KHz
JDA222FA1E-12025MT252200-40~105300012.5252124105°C100 KHz
JDA222FA1V-13026MT352200-40~105300013252200105°C100 KHz
JDA222FA1V-16025MT352200-40~105300016252330105°C100 KHz
JDA222FA1H-16030MT502200-40~10530001631.52670105°C100 KHz
JDA222FA1J-18035MT632200-40~105300018351900105°C100 KHz
JDA222FA1K-18045MT802200-40~105300018452750105°C100 KHz
JDA332FA0J-10025MT6.33300-40~105300010251650105°C100 KHz
JDA332FA0J-13020MT6.33300-40~105300013201900105°C100 KHz
JDA332FA113025MT103300-40~105300013252124105°C100 KHz
JDA332FA1C-12025MT163300-40~105300012.5252230105°C100 KHz
JDA332FA1C-16016MT163300-40~105300016162330105°C100 KHz
JDA332FA1C-13020MT163300-40~105300013201900105°C100 KHz
JDA332FA1E-10045MT253300-40~105300010452300105°C100 KHz
JDA332FA1E-16025MT253300-40~105300016252330105°C100 KHz
JDA332FA1E-13030MT253300-40~105300012.5302124105°C100 KHz
JDA472FA0J-13025MT6.34700-40~105300013252124105°C100 KHz
JDA472FA113025MT104700-40~105300013252124105°C100 KHz
JDA472FA1C-10040MT 164700-40~105300010403140105°C100 KHz
JDA472FA1V-18035MT354700-40~105300018353300105°C100 KHz
JDA472FA1H-18035MT504700-40~105300018353100105°C100 KHz
JDA682FA0J-16025MT6.36800-40~105300016252330105°C100 KHz
JDA103FA0J-16030MT6.310000-40~10530001631.52640105°C100 KHz
JDA150FA208012MT 100151053000812260105°C100 KHz
JDA470FA1H-06007MTC5R0504710520006.37180105°C100 KHz
JDA101FA1C-06011MTC3R516100-40~+105 20006.311340105°C100 KHz
JDA101FA1V-06007MTC5R03510010520006.37190105°C100 KHz
JDA101FA1H-08009MTC5R050100105300089420105°C100 KHz
JDA471FA1C-08009MT16470105200089640105°C100 KHz
JDA471FA1C-08009MTC5R016470105200089640105°C100 KHz
JDA471FA216032MT100470105300016321520105°C100 KHz
JDA681FA216032MT100680105300016321600105°C100 KHz
JDA222FA1V-16025MT352200105300016252330105°C100 KHz