DIP Capacitors-High Temperature


Giới thiệu về Công ty JDX Technology Co., Ltd.

  JDX được thành lập vào năm 2020 và chuyên kinh doanh chuyên nghiệp các linh kiện điện tử bán dẫn và điện trở. Các lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm:

  • Linh kiện bán dẫn như IC quản lý nguồn điện (VD: PMIC, GaN FET), thiết bị bảo vệ (TVS/ESD), IC điều khiển hiển thị (VD: Scaler IC), vi điều khiển (MCU), v.v.

  • Tụ điện Polymer rắn và Cuộn cảm nguồn cho các ứng dụng tiêu dùng và công nghiệp, cũng như các đặc điểm kỹ thuật ô tô.

  • Sản xuất hoàn toàn tự động các biến áp mạng điện dung và cuộn cảm (LAN Transformers).

  JDX kết hợp đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp với chuyên môn về các linh kiện điện tử bán dẫn IC và mạch điện tử liên quan như các IC hoạt động và các linh kiện điện trở (tụ điện, cuộn cảm, biến áp, v.v.) để cung cấp các giải pháp bán hàng hệ thống. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng giá trị và độ cạnh tranh cao hơn trong các giải pháp và sản phẩm của họ, với chất lượng tuyệt vời, lợi thế giá cả và thời gian giao hàng nhanh chóng. Chúng tôi nỗ lực tạo ra cơ hội kinh doanh thắng thua hoặc đa thắng.

  Triết lý kinh doanh của chúng tôi là cung cấp các linh kiện điện tử cạnh tranh, sản phẩm công nghệ và giải pháp cho đối tác của chúng tôi để tạo ra nhiều giá trị kinh doanh hơn. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra một công ty vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhà sản xuất gốc, cổ đông và nhân viên.

 


Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA1R0HA2G-08012MT4001-25~125500081240125°C100 KHz
JDA1R0HA2W-08012MT4501-25~125500081240125°C100 KHz
JDA010HA2W-08012MT4501-25~125500081240125°C100 KHz
JDA1R5HA2G-08012MT4001.5-25~125500081240125°C100 KHz
JDA1R5HA2W-10012MT4501.5-25~12550001012.570125°C100 KHz
JDA2R2HA2G-10012MT4002.2-25~12550001012.570125°C100 KHz
JDA2R2HA2G-10016MT4002.2-25~12550001016110125°C100 KHz
JDA2R2HA2W-10016MT4502.2-25~12550001016110125°C100 KHz
JDA2R7HA2G-10016MT4002.7-25~1255000101695125°C100 KHz
JDA2R7HA2W-10016MT4502.7-25~1255000101695125°C100 KHz
JDA3R3HA2G-10016MT4003.3-25~12550001016110125°C100 KHz
JDA3R3HA2G-10020MT4003.3-25~12550001020220125°C100 KHz
JDA3R3HA2W-10016MT4503.3-25~12550001016110125°C100 KHz
JDA4R7HA2E-10016MT2504.7-40~12550001016169125°C100 KHz
JDA4R7HA2G-10020MT4004.7-25~12550001020220125°C100 KHz
JDA4R7HA2W-10020MT4504.7-25~12550001020220125°C100 KHz
JDA6R8HA2D-10016MT2006.8-40~12550001016230125°C100 KHz
JDA6R8HA2E-10016MT2506.8-40~12550001016169125°C100 KHz
JDA6R8HA2G-10020MT4006.8-25~12550001020220125°C100 KHz
JDA6R8HA2W-13020MT4506.8-25~12550001320310125°C100 KHz
JDA100HA2D-10016MT20010-40~12550001016230125°C100 KHz
JDA100HA2D-10020MT20010-40~12550001020245125°C100 KHz
JDA100HA2E-10020MT25010-40~12550001020250125°C100 KHz
JDA100HA2G-13020MT40010-25~12550001320310125°C100 KHz
JDA100HA2G-10012MTC2R240010-25~12550001012.5130125°C100 KHz
JDA100HA2W-13020MT45010-25~12550001320310125°C100 KHz
JDA150HA2D-10016MT20015-40~12550001016230125°C100 KHz
JDA150HA2D-10020MT20015-40~12550001020245125°C100 KHz
JDA150HA2E-13020MT25015-40~12550001320480125°C100 KHz
JDA150HA2G-13025MT40015-25~12550001325310125°C100 KHz
JDA150HA2W-13025MT45015-25~12550001325310125°C100 KHz
JDA220HA2D-10020MT20022-40~12550001020350125°C100 KHz
JDA220HA2E-13020MT25022-40~12550001320480125°C100 KHz
JDA220HA2G-16020MT40022-25~12550001620380125°C100 KHz
JDA220HA2G-12016MTC2R240022-25~125500012.516380125°C100 KHz
JDA220HA2W-16025MT45022-25~12550001625420125°C100 KHz
JDA330HA2D-13020MT20033-40~12550001320505125°C100 KHz
JDA330HA2E-13025MT25033-40~12550001325640125°C100 KHz
JDA330HA2E-16020MT25033-40~12550001620480125°C100 KHz
JDA330HA2G-16030MT40033-25~12550001631.5635125°C100 KHz
JDA330HA2G-18025MT40033-25~12550001825635125°C100 KHz
JDA330HA2W-16030MT45033-25~12550001631.5635125°C100 KHz
JDA390HA2D-12012MT20039-40~125500012.512.5350125°C100 KHz
JDA470HA2D-13020MT20047-40~12550001320505125°C100 KHz
JDA470HA2D-13025MT20047-40~12550001325690125°C100 KHz
JDA470HA2E-16025MT25047-40~12550001625600125°C100 KHz
JDA470HA2E-18020MT25047-40~12550001820600125°C100 KHz
JDA470HA2G-16030MT40047-25~12550001631.5750125°C100 KHz
JDA470HA2W-16035MT45047-25~12550001635.5780125°C100 KHz
JDA680HA2D-13025MT20068-40~12550001325710125°C100 KHz
JDA680HA2D-16020MT20068-40~12550001620750125°C100 KHz
JDA680HA2E-16025MT25068-40~12550001625600125°C100 KHz
JDA680HA2E-18020MT25068-40~12550001820600125°C100 KHz
JDA680HA2G-18031MT40068-25~12550001831.5900125°C100 KHz
JDA820HA2D-16025MT20082-40~12550001625900125°C100 KHz
JDA820HA2D-18020MT20082-40~12550001820900125°C100 KHz
JDA820HA2E-18025MT25082-40~12550001825825125°C100 KHz
JDA101HA2D-16030MT200100-40~12550001631.51125125°C100 KHz
JDA101HA2D-18025MT200100-40~125500018251100125°C100 KHz
JDA101HA2E-18031MT250100-40~12550001831.5900125°C100 KHz
JDA151HA2D-18031MT200150-40~12550001831.51350125°C100 KHz
JDA151HA2D-18025MT200150-40~12550001825630125°C100 KHz
JDA221HA2D-18040MT200220-40~125500018401470125°C100 KHz
JDA220HA210013MT10022-40~12550001013800125°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA1R0HW2G-08012MT4001-25~130500081240130°C100 KHz
JDA1R5HW2G-08012MT4001.5-25~130500081240130°C100 KHz
JDA2R2HW2G-10012MT4002.2-25~13050001012.570130°C100 KHz
JDA3R3HW2G-10016MT4003.3-25~13050001016110130°C100 KHz
JDA4R7HW2E-10016MT2504.7-40~13050001016169130°C100 KHz
JDA4R7HW2G-10020MT4004.7-25~13050001020220130°C100 KHz
JDA5R6HW2E-10016MT2505.6-40~13050001016169130°C100 KHz
JDA5R6HW2G-10020MT4005.6-25~13050001020220130°C100 KHz
JDA6R8HW2D-10020MT2006.8-40~13050001020300130°C100 KHz
JDA6R8HW2E-10016MT2506.8-40~13050001016169130°C100 KHz
JDA6R8HW2G-10020MT4006.8-25~13050001020220130°C100 KHz
JDA6R8HW2W-13020MT4506.8-25~13050001320300130°C100 KHz
JDA100HW2D-10020MT20010-40~13050001020245130°C100 KHz
JDA100HW2E-10020MT25010-40~13050001020250130°C100 KHz
JDA100HW2G-13020MT40010-25~13050001320310130°C100 KHz
JDA100HW2W-16020MT45010-25~13050001620320130°C100 KHz
JDA220HW208012MT10022-40~1302000811.5220130°C120 Hz
JDA220HW2D-13020MT20022-40~13050001320505130°C100 KHz
JDA220HW2E-13020MT25022-40~13050001320480130°C100 KHz
JDA220HW2G-16020MT40022-25~13050001620380130°C100 KHz
JDA220HW2W-16025MT45022-25~13050001625550130°C100 KHz
JDA330HW2D-13020MT20033-40~13050001320505130°C100 KHz
JDA330HW2E-13025MT25033-40~13050001325640130°C100 KHz
JDA330HW2G-18025MT40033-25~13050001825635130°C100 KHz
JDA330HW2W-18025MT45033-25~13050001825600130°C100 KHz
JDA470HW2D-13025MT20047-40~13050001325690130°C100 KHz
JDA470HW2E-16025MT25047-40~13050001625600130°C100 KHz
JDA470HW2G-18031MT40047-25~13050001831.5750130°C100 KHz
JDA470HW2W-18031MT45047-25~13050001831.5600130°C100 KHz
JDA680HW2D-16025MT20068-40~13050001625750130°C100 KHz
JDA680HW2E-16030MT25068-40~13050001631.5620130°C100 KHz
JDA101HW2D-16030MT200100-40~130500016301125130°C100 KHz
JDA101HW2E-18031MT250100-40~13050001831.5900130°C100 KHz
JDA151HW2D-18031MT200150-40~13050001831.51350130°C100 KHz
JDA221HW2D-18040MT200220-40~130500018401500130°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA1R0RB2G-08012MT4001-25~1058000812130105°C100 KHz
JDA1R0RB2W-08012MT4501-25~1058000812130105°C100 KHz
JDA1R5RB2G-08016MT4001.5-25~1058000816180105°C100 KHz
JDA1R5RB2W-08016MT4501.5-25~1058000816150105°C100 KHz
JDA1R8RB2G-08016MT4001.8-25~1058000816200105°C100 KHz
JDA1R8RB2W-08016MT4501.8-25~1058000816170105°C100 KHz
JDA2R2RB2G-08016MT4002.2-25~1058000816200105°C100 KHz
JDA2R2RB2G-10012MT4002.2-25~10580001012.5150105°C100 KHz
JDA2R2RB2W-10016MT4502.2-25~10580001016180105°C100 KHz
JDA2R7RB2G-10016MT4002.7-25~10580001016200105°C100 KHz
JDA2R7RB2W-10020MT4502.7-25~10580001020200105°C100 KHz
JDA3R3RB2V-10012MT3503.3-25~10580001012.5130105°C100 KHz
JDA3R3RB2G-10016MT4003.3-25~10580001016200105°C100 KHz
JDA3R3RB2W-10020MT4503.3-25~10580001020220105°C100 KHz
JDA4R7RB2D-10012MT2004.7-40~10580001012.5120105°C100 KHz
JDA4R7RB2E-10012MT2504.7-40~10580001012.5130105°C100 KHz
JDA4R7RB2V-10016MT3504.7-25~10580001016400105°C100 KHz
JDA4R7RB2G-10020MT4004.7-25~10580001020300105°C100 KHz
JDA4R7RB2W-10020MT4504.7-25~10580001020230105°C100 KHz
JDA5R6RB2G-10020MT4005.6-25~10580001020380105°C100 KHz
JDA5R6RB2W-10020MT4505.6-25~10580001020240105°C100 KHz
JDA6R8RB2G-10020MT4006.8-25~10580001020400105°C100 KHz
JDA6R8RB2W-13020MT4506.8-25~105100001320350105°C100 KHz
JDA8R2RB2G-10020MT4008.2-25~10580001020430105°C100 KHz
JDA8R2RB2W-13020MT4508.2-25~105100001320490105°C100 KHz
JDA100RB2C-10016MT16010-40~10580001016330105°C100 KHz
JDA100RB2D-10016MT20010-40~10580001016330105°C100 KHz
JDA100RB2E-10016MT25010-40~10580001016400105°C100 KHz
JDA100RB2V-10020MT35010-25~10580001020350105°C100 KHz
JDA100RB2G-13020MT40010-25~105100001320580105°C100 KHz
JDA100RB2W-13020MT45010-25~105100001320490105°C100 KHz
JDA150RB2C-10020MT16015-40~10580001020500105°C100 KHz
JDA150RB2D-10020MT20015-40~10580001020600105°C100 KHz
JDA150RB2E-10020MT25015-40~10580001020600105°C100 KHz
JDA150RB2V-13020MT35015-25~105100001320400105°C100 KHz
JDA150RB2G-13020MT40015-25~105100001320580105°C100 KHz
JDA150RB2W-13025MT45015-25~105100001325780105°C100 KHz
JDA220RB2C-10020MT16022-40~10580001020500105°C100 KHz
JDA220RB2D-10020MT20022-40~10580001020600105°C100 KHz
JDA220RB2E-13020MT25022-40~105100001320680105°C100 KHz
JDA220RB2V-13020MT35022-25~105100001320480105°C100 KHz
JDA220RB2G-13025MT40022-25~105100001325760105°C100 KHz
JDA220RB2G-16020MT40022-25~105100001620860105°C100 KHz
JDA220RB2W-16020MT45022-25~105100001620945105°C100 KHz
JDA220RB2W-16020MTC3R545022-25~+105 100001620945105°C100 KHz
JDA330RB2C-10020MT16033-40~10580001020580105°C100 KHz
JDA330RB2D-10020MT20033-40~10580001020650105°C100 KHz
JDA330RB2E-13020MT25033-40~105100001320710105°C100 KHz
JDA330RB2V-16020MT35033-25~105100001620640105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA330RB2G-16025MT40033-25~1051000016251180105°C100 KHz
JDA330RB2G-16020MT40033105100001620610105°C120 Hz
JDA330RB2W-18025MT45033-25~1051000018251200105°C100 KHz
JDA470RB2C-10020MT16047-40~10580001020750105°C100 KHz
JDA470RB2D-13020MT20047-40~105100001320790105°C100 KHz
JDA470RB2D-10020MT20047-40~105100001020350105°C120 Hz
JDA470RB2E-13025MT25047-40~105100001325720105°C100 KHz
JDA470RB2E-16020MT25047-40~105100001620990105°C100 KHz
JDA470RB2V-16025MT35047-25~105100001625800105°C100 KHz
JDA470RB2V-18020MT35047-25~105100001820800105°C100 KHz
JDA470RB2G-16030MT40047-25~105100001631.51470105°C100 KHz
JDA470RB2G-18025MT40047-25~1051000018251470105°C100 KHz
JDA470RB2G-16020MT 40047105100001620520105°C120 Hz
JDA470RB2W-18031MT45047-25~105100001831.51380105°C100 KHz
JDA680RB2C-13020MT16068-40~105100001320950105°C100 KHz
JDA680RB2D-13025MT20068-40~105100001325950105°C100 KHz
JDA680RB2D-16020MT20068-40~1051000016201000105°C100 KHz
JDA680RB2E-16020MT25068-40~1051000016201000105°C100 KHz
JDA680RB2V-16030MT35068-25~105100001631.51100105°C100 KHz
JDA680RB2V-18025MT35068-25~1051000018251000105°C100 KHz
JDA680RB2G-18031MT40068-25~105100001831.51645105°C100 KHz
JDA820RB2C-13025MT16082-40~1051000013251060105°C100 KHz
JDA820RB2D-16020MT20082-40~1051000016201100105°C100 KHz
JDA820RB2E-16025MT25082-40~1051000016251200105°C100 KHz
JDA820RB2E-18020MT25082-40~1051000018201200105°C100 KHz
JDA820RB2V-18025MT35082-25~1051000018251100105°C100 KHz
JDA820RB2G-18040MT40082-25~1051000018402040105°C100 KHz
JDA101RB2C-13025MT160100-40~1051000013251170105°C100 KHz
JDA101RB2C-16020MT160100-40~1051000016201280105°C100 KHz
JDA101RB2D-16025MT200100-40~1051000016251300105°C100 KHz
JDA101RB2D-18020MT200100-40~1051000018201280105°C100 KHz
JDA101RB2E-16030MT250100-40~105100001631.51500105°C100 KHz
JDA101RB2E-18025MT250100-40~1051000018251500105°C100 KHz
JDA101RB2E-16025MT250100-40~1051000016251200105°C100 KHz
JDA101RB2E-16025MTC3R5250100-40~+105 1000016251200105°C100 KHz
JDA101RB2V-18031MT350100-25~105100001831.51200105°C100 KHz
JDA151RB2C-16025MT160150-40~1051000016251400105°C100 KHz
JDA151RB2C-18020MT160150-40~1051000018201400105°C100 KHz
JDA151RB2D-16025MT200150-40~1051000016251400105°C100 KHz
JDA151RB2E-18031MT250150-40~105100001831.51800105°C100 KHz
JDA151RB2G-16045MT400150-25~1051000016451020105°C120 Hz
JDA221RB2C-16030MT160220-40~105100001631.51700105°C100 KHz
JDA221RB2C-18025MT160220-40~1051000018251500105°C100 KHz
JDA221RB2D-18031MT200220-40~105100001831.52000105°C100 KHz
JDA221RB2D-18040MT200220-40~1051000018402400105°C100 KHz
JDA221RB2E-18040MT250220-40~1051000018402100105°C100 KHz
JDA331RB2C-18031MT160330-40~105100001831.52000105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA1R0LLE2G-06011MT4001-40~105120006.31148105°C100 KHz
JDA1R2LLE2G-08009MT4001.2-40~105120008956105°C100 KHz
JDA1R5LLE2G-08009MT4001.5-40~105120008960105°C100 KHz
JDA1R8LLE2E-06011MT2501.8-40~105120006.31166105°C100 KHz
JDA1R8LLE2G-08009MT4001.8-40~105120008966105°C100 KHz
JDA2R2LLE2D-06011MT2002.2-40~105120006.31172105°C100 KHz
JDA2R2LLE2E-06011MT2502.2-40~105120006.31172105°C100 KHz
JDA2R2LLE2G-08009MT4002.2-40~105120008972105°C100 KHz
JDA2R2LLE2G-08012MT4002.2-40~10512000811.580105°C100 KHz
JDA2R7LLE2G-08012MT4002.7-40~10512000811.586105°C100 KHz
JDA3R3LLE2D-06011MT2003.3-40~105120006.31184105°C100 KHz
JDA3R3LLE2E-06011MT2503.3-40~105120006.31184105°C100 KHz
JDA3R3LLE2G-08012MT4003.3-40~10512000811.594105°C100 KHz
JDA3R3LLE2G-10009MT4003.3-40~1051200010996105°C100 KHz
JDA3R9LLE2G-10012MT4003.9-40~105120001012.5114105°C100 KHz
JDA4R7LLE2D-06011MT2004.7-40~105120006.31198105°C100 KHz
JDA4R7LLE2E-08009MT2504.7-40~1051200089106105°C100 KHz
JDA4R7LLE2G-10012MT4004.7-40~105120001012.5122105°C100 KHz
JDA4R7LLE2W-10016MT4504.7-25~105120001016180105°C100 KHz
JDA4R7LLE2W-10020MT4504.7-25~105120001020220105°C100 KHz
JDA5R6LLE2C-06011MT1605.6-40~105120006.311104105°C100 KHz
JDA5R6LLE2D-08009MT2005.6-40~1051200089112105°C100 KHz
JDA5R6LLE2E-08012MT2505.6-40~10512000811.5124105°C100 KHz
JDA6R8LLE2D-08009MT2006.8-40~1051200089117105°C100 KHz
JDA6R8LLE2E-08012MT2506.8-40~10512000811.5129105°C100 KHz
JDA6R8LLE2G-10016MT4006.8-40~105120001016161105°C100 KHz
JDA6R8LLE2W-10020MT4506.8-25~105120001020280105°C100 KHz
JDA8R2LLE2D-08009MT2008.2-40~1051200089125105°C100 KHz
JDA8R2LLE2E-10009MT2508.2-40~10512000109144105°C100 KHz
JDA8R2LLE2W-10020MT4508.2-25~105120001020280105°C100 KHz
JDA100LLE2C-08009MT16010-40~1051200089133105°C100 KHz
JDA100LLE2D-08012MT20010-40~10512000811.5152105°C100 KHz
JDA100LLE2E-10012MT25010-40~105120001012.5171105°C100 KHz
JDA100LLE2W-12020MT45010-25~1051200012.520450105°C100 KHz
JDA120LLE2D-10009MT20012-40~10512000109167105°C100 KHz
JDA120LLE2E-10012MT25012-40~105120001012.5184105°C100 KHz
JDA150LLE2C-08012MT16015-40~10512000811.5174105°C100 KHz
JDA150LLE2C-10009MT16015-40~10512000109180105°C100 KHz
JDA150LLE2W-12025MT45015-25~1051200012.525600105°C100 KHz
JDA180LLE2D-10012MT20018-40~105120001012.5214105°C100 KHz
JDA180LLE2E-10016MT25018-40~105120001016241105°C100 KHz
JDA180LLE2W-100125MTC3R245018-25~105120001025230105°C120 Hz
JDA180LLE2W-10025MT45018-25~105120001025230105°C120 Hz
JDA220LLE2C-10012MT16022-40~105120001012.5217105°C100 KHz
JDA220LLE2W-12025MT45022-25~1051200012.525600105°C100 KHz
JDA220LLE2W-16020MT45022-25~105120001620730105°C100 KHz
JDA220LLE2W-18016MT45022-25~105120001816850105°C100 KHz
JDA270LLE2D-10016MT20027-40~105120001016268105°C100 KHz
JDA330LLE2C-10016MT16033-40~105120001016284105°C100 KHz
JDA330LLE2W-16025MT45033-25~105120001625980105°C100 KHz
JDA330LLE2W-18020MT45033-25~105120001820780105°C100 KHz
JDA470LLE2W-18025MT45047-25~1051200018251200105°C100 KHz
JDA680LLE2G-12035MT40068-40~1051200012.535570105°C120 Hz
JDA680LLE2W-18031MT45068-25~105120001831.51300105°C100 KHz
JDA151LLE2D-16032MT200150-40~105120001631.51450105°C100 KHz
JDA221LLE2D-12045MT2002201051500012.5451.52A105°C100 KHz
JDA221LLE2D-18030MT200220-40~105120001830730105°C120 Hz
JDA221LLE2P-18030MT220270-40~1051200018301150105°C120 Hz
JDA331LLE2E-18042MT 2503301051500018421450105°C120 Hz
JDA271LLE2P-18030MT220270 1051500018301130105°C120 Hz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDA1R0LEX2G-06011MT4001-40~12530006.31148125°C100 KHz
JDA1R2LEX2G-08009MT4001.2-40~12530008956125°C100 KHz
JDA1R5LEX2G-08009MT4001.5-40~12530008960125°C100 KHz
JDA1R8LEX2E-06011MT2501.8-40~12530006.31166125°C100 KHz
JDA1R8LEX2G-08009MT4001.8-40~12530008966125°C100 KHz
JDA2R2LEX2D-06011MT2002.2-40~12530006.31172125°C100 KHz
JDA2R2LEX2E-06011MT2502.2-40~12530006.31172125°C100 KHz
JDA2R2LEX2G-08009MT4002.2-40~12530008972125°C100 KHz
JDA2R2LEX2G-08012MT4002.2-40~1255000811.580125°C100 KHz
JDA2R7LEX2G-08012MT4002.7-40~1255000811.586125°C100 KHz
JDA3R3LEX2D-06011MT2003.3-40~12530006.31184125°C100 KHz
JDA3R3LEX2E-06011MT2503.3-40~12530006.31184125°C100 KHz
JDA3R3LEX2G-08012MT4003.3-40~1255000811.594125°C100 KHz
JDA3R3LEX2G-10009MT4003.3-40~125300010996125°C100 KHz
JDA3R9LEX2G-10012MT4003.9-40~12550001012.5114125°C100 KHz
JDA4R7LEX2D-06011MT2004.7-40~12530006.31198125°C100 KHz
JDA4R7LEX2E-08009MT2504.7-40~125300089106125°C100 KHz
JDA4R7LEX2G-10012MT4004.7-40~12550001012.5122125°C100 KHz
JDA5R6LEX2C-06011MT1605.6-40~12530006.311104125°C100 KHz
JDA5R6LEX2D-08009MT2005.6-40~125300089112125°C100 KHz
JDA5R6LEX2E-08012MT2505.6-40~1255000811.5112125°C100 KHz
JDA6R8LEX2D-08009MT2006.8-40~125300089117125°C100 KHz
JDA6R8LEX2E-08012MT2506.8-40~1255000811.5129125°C100 KHz
JDA6R8LEX2G-10016MT4006.8-40~12550001016161125°C100 KHz
JDA8R2LEX2D-08009MT2008.2-40~125300089125125°C100 KHz
JDA8R2LEX2E-10009MT2508.2-40~1253000109144125°C100 KHz
JDA100LEX2C-08009MT16010-40~125300089133125°C100 KHz
JDA100LEX2D-08012MT20010-40~1255000811.5152125°C100 KHz
JDA100LEX2E-10012MT25010-40~12550001012.5157125°C100 KHz
JDA120LEX2D-10009MT20012-40~1253000109167125°C100 KHz
JDA120LEX2E-10012MT25012-40~12550001012.5184125°C100 KHz
JDA150LEX2C-08012MT16015-40~1255000811.5174125°C100 KHz
JDA150LEX2C-10009MT16015-40~1253000109180125°C100 KHz
JDA180LEX2D-10012MT20018-40~12550001012.5214125°C100 KHz
JDA180LEX2E-10016MT25018-40~12550001016241125°C100 KHz
JDA220LEX2C-10012MT16022-40~12550001012.5217125°C100 KHz
JDA270LEX2D-10016MT20027-40~12550001016268125°C100 KHz
JDA330LEX2C-10016MT16033-40~12550001016284125°C100 KHz