Chip Capacitor-Low ESR


Giới thiệu về Công ty JDX Technology Co., Ltd.

  JDX được thành lập vào năm 2020 và chuyên kinh doanh chuyên nghiệp các linh kiện điện tử bán dẫn và điện trở. Các lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm:

  • Linh kiện bán dẫn như IC quản lý nguồn điện (VD: PMIC, GaN FET), thiết bị bảo vệ (TVS/ESD), IC điều khiển hiển thị (VD: Scaler IC), vi điều khiển (MCU), v.v.

  • Tụ điện Polymer rắn và Cuộn cảm nguồn cho các ứng dụng tiêu dùng và công nghiệp, cũng như các đặc điểm kỹ thuật ô tô.

  • Sản xuất hoàn toàn tự động các biến áp mạng điện dung và cuộn cảm (LAN Transformers).

  JDX kết hợp đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp với chuyên môn về các linh kiện điện tử bán dẫn IC và mạch điện tử liên quan như các IC hoạt động và các linh kiện điện trở (tụ điện, cuộn cảm, biến áp, v.v.) để cung cấp các giải pháp bán hàng hệ thống. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng giá trị và độ cạnh tranh cao hơn trong các giải pháp và sản phẩm của họ, với chất lượng tuyệt vời, lợi thế giá cả và thời gian giao hàng nhanh chóng. Chúng tôi nỗ lực tạo ra cơ hội kinh doanh thắng thua hoặc đa thắng.

  Triết lý kinh doanh của chúng tôi là cung cấp các linh kiện điện tử cạnh tranh, sản phẩm công nghệ và giải pháp cho đối tác của chúng tôi để tạo ra nhiều giá trị kinh doanh hơn. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra một công ty vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhà sản xuất gốc, cổ đông và nhân viên.

 


Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDV100VE1E-05005M2510-55~105200055.4110105°C100 KHz
JDV100VE1V-05005M3510-55~105200055.4110105°C100 KHz
JDV100VE1H-05005M5010-55~105200055.450105°C100 KHz
JDV220VE1C-05005M1622-55~105200055.4110105°C100 KHz
JDV220VE1E-06005M2522-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV220VE1V-06005M3522-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV220VE1H-06005M5022-55~10520006.35.470105°C100 KHz
JDV330VE105005M1033-55~105200055.4110105°C100 KHz
JDV330VE1C-06005M1633-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV330VE1E-06005M2533-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV330VE1V-06005M3533-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV330VE1H-08010M5033-55~1052000810300105°C100 KHz
JDV470VE0J-05005M6.347-55~105200055.4110105°C100 KHz
JDV470VE0J-05007M6.347-55~105200055.4150105°C100 KHz
JDV470VE106005M1047-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV470VE1C-06005M1647-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV470VE1E-06005M2547-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV470VE1V-05005M3547-55~105200055.4240105°C100 KHz
JDV470VE1V-08010M3547-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV470VE1H-08010M5047-55~1052000810300105°C100 KHz
JDV470VE1J-08010M6347-55~1052000810260105°C100 KHz
JDV680VE1E-06005M2568-55~10520006.35.4150105°C100 KHz
JDV101VE0J-06005M6.3100-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV101VE105005M10100-55~105200055.4200105°C100 KHz
JDV101VE106005M10100-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV101VE1C-05005M16100-55~105200055.4240105°C100 KHz
JDV101VE1C-08010M16100-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV101VE1C-06007M16100-55~10520006.37.7210105°C100 KHz
JDV101VE1C-06005M16100-55~10520006.35.4210105°C100 KHz
JDV101VE1C-06005M1610010520006.35.7170105°C100 KHz
JDV101VE1E-06005M25100-55~10520006.35.4290105°C100 KHz
JDV101VE1E-08010M25100-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV101VE1E-06007M25100-55~10520006.37.7255105°C100 KHz
JDV101VE1E-08006M25100-55~105200086.5500105°C100 KHz
JDV101VE1V-06007M35100-55~10520006.37.7300105°C100 KHz
JDV101VE1V-08010M35100-55~1052000810850105°C100 KHz
JDV101VE1H-08010M50100-55~1052000810300105°C100 KHz
JDV101VE1H-06007M50100-55~10520006.37.7350105°C100 KHz
JDV151VE0J-06005M6.3150-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV151VE106005M10150-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV151VE1C-08010M16150-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV151VE1C-06007M16150-55~10520006.37.7230105°C100 KHz
JDV151VE1E-08010M25150-55~1052000810450105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDV151VE1V-08010M35150-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV151VE1V-10007M35150-55~1052000107.7450105°C100 KHz
JDV151VE1H-10010M50150-55~10520001010500105°C100 KHz
JDV221VE0J-06005M6.3220-55~10520006.35.4170105°C100 KHz
JDV221VE108010M10220-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV221VE106007M10220-55~10520006.37.7150105°C100 KHz
JDV221VE1C-08010M16220-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV221VE1C-06005M16220-55~10520006.35.4210105°C100 KHz
JDV221VE1C-06007M16220-55~10520006.37.7280105°C100 KHz
JDV221VE1C-08006M16220-55~105200086.5405105°C100 KHz
JDV221VE1E-06007M25220-55~10520006.37.7600105°C100 KHz
JDV221VE1E-10010M25220-55~10520001010670105°C100 KHz
JDV221VE1E-08010M25220-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV221VE1E-08010M252201052000810450105°C100 KHz
JDV221VE1V-08010M35220-55~1052000810570105°C100 KHz
JDV221VE1V-10007M35220-55~1052000107.7600105°C100 KHz
JDV221VE1V-10010M35220-55~10520001010670105°C100 KHz
JDV221VE1V-10010M35220-55~105 30001010850105°C100 KHz
JDV221VE1H-10010M5022010520001010418105°C100 KHz
JDV331VE0J-08010M6.3330-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV331VE108010M10330-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV331VE1C-08010M16330-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV331VE1E-08010M25330-55~1052000810600105°C100 KHz
JDV331VE1E-10010M25330-55~10520001010670105°C100 KHz
JDV471VE0J-08010M6.3470-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV471VE108010M10470-55~1052000810450105°C100 KHz
JDV471VE1C-10010M16470-55~10520001010670105°C100 KHz
JDV471VE1C-08010M16470-55~1052000810590105°C100 KHz
JDV471VE1C-08010M16470-55~1052000810590105°C100 KHz
JDV471VE1E-10010M25470-55~10520001010570105°C100 KHz
JDV821VE0J-10010M6.3820-55~10520001010670105°C100 KHz
JDV821VE110010M10820-55~10520001010670105°C100 KHz
JDV102VE0J-10010M6.31000-55~10520001010670105°C100 KHz
JDV152VE0J-08010M6.31500-55~1052000810850105°C100 KHz
JDV222VE0J-10010M6.32200-55~105200010101190105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDV100VR1V-05007M3510-55~105800057.795105°C100 KHz
JDV220VR1C-05007M1622-55~105800057.795105°C100 KHz
JDV220VR1E-05007M2522-55~105800057.795105°C100 KHz
JDV220VR1V-05007M3522-55~105800057.795105°C100 KHz
JDV330VR105007M1033-55~105800057.795105°C100 KHz
JDV330VR1E-06007M2533-55~10580006.37.7140105°C100 KHz
JDV330VR1V-06008M3533-55~10580006.38.7230105°C100 KHz
JDV470VR0J-05007M6.347-55~105800057.795105°C100 KHz
JDV470VR1C-06007M1647-55~10580006.37.7140105°C100 KHz
JDV470VR1E-06007M2547-55~10580006.37.7140105°C100 KHz
JDV470VR1V-06008M3547-55~10580006.38.7230105°C100 KHz
JDV470VR1H-08010M5047-55~1058000810350105°C100 KHz
JDV101VR0J-06007M6.3100-55~10580006.37.7140105°C100 KHz
JDV101VR1C-06007M16100-55~10580006.37.7140105°C100 KHz
JDV101VR1E-06008M25100-55~10580006.38.7230105°C100 KHz
JDV101VR1E-08010M25100-55~1058000810116105°C120 Hz
JDV101VR1H-08010M50100-55~1058000810350105°C100 KHz
JDV151VR106005M10150-55~10570006.35.4140105°C100 KHz
JDV151VR106007M10150-55~10580006.37.7140105°C100 KHz
JDV151VR106007M 1015010580006.37.7140105°C100 KHz
JDV151VR1C-06008M16150-55~10580006.38.7230105°C100 KHz
JDV221VR0J-06008M6.3220-55~10580006.38.7230105°C100 KHz
JDV221VR1C-06008M16220-55~10580006.38.7230105°C100 KHz
JDV221VR1E-08010M25220-55~1058000810600105°C100 KHz
JDV221VR1V-08010M35220-55~1058000810600105°C100 KHz
JDV221VR1H-10010M50220-55~10580001010670105°C100 KHz
JDV331VR0J-06008M6.3330-55~10580006.38.7230105°C100 KHz
JDV331VR1C-08010M16330-55~1058000810600105°C100 KHz
JDV331VR1E-08010M25330-55~1058000810600105°C100 KHz
JDV331VR1V-10010M35330-55~10580001010850105°C100 KHz
JDV471VR0J-08010M6.3470-55~1058000810600105°C100 KHz
JDV471VR1C-08010M16470-55~1058000810600105°C100 KHz
JDV471VR1E-10010M25470-55~10580001010850105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDV4R7VZ1H-05005M504.7-55~105300055.485105°C100 KHz
JDV4R7VZ1J-05005M634.7-55~105300055.470105°C100 KHz
JDV100VZ1V-05005M3510-55~105300055.4150105°C100 KHz
JDV100VZ1H-06005M5010-55~10530006.35.4165105°C100 KHz
JDV100VZ1J-06005M6310-55~10530006.35.4130105°C100 KHz
JDV100VZ1J-06005M6310-55~+105C30006.35.8 105°C100 KHz
JDV100VZ208010M10010-55~1055000810130105°C100 KHz
JDV150VZ208008M10015-55~105500088450105°C100 KHz
JDV220VZ1C-05005M1622-55~105300055.415105°C100 KHz
JDV220VZ1E-05005M2522-55~105300055.4150105°C100 KHz
JDV220VZ1V-06005M3522-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV220VZ1H-06005M5022-55~10530006.35.4165105°C100 KHz
JDV220VZ1J-08010M6322-55~1055000810288105°C100 KHz
JDV220VZ1J-06007M6322-55~10530006.37.7150105°C100 KHz
JDV220VZ1K-08010M8022-55~1055000810130105°C100 KHz
JDV220VZ208010M10022-55~1055000810130105°C100 KHz
JDV330VZ105005M1033-55~105300055.4150105°C100 KHz
JDV330VZ1C-06005M1633-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV330VZ1E-06005M2533-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV330VZ1V-06005M3533-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV330VZ1H-06007M5033-55~10530006.37.7185105°C100 KHz
JDV330VZ1J-08010M6333-55~1055000810280105°C100 KHz
JDV330VZ1K-08010M8033-55~1055000810130105°C100 KHz
JDV330VZ210010M10033-55~10550001010200105°C100 KHz
JDV470VZ0J-05005M6.347-55~105300055.4150105°C100 KHz
JDV470VZ106005M1047-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV470VZ1C-06005M1647-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV470VZ1C-06005M 164710530006.35.4240105°C100 KHz
JDV470VZ1E-06005M2547-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV470VZ1V-06005M3547-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV470VZ1H-06007M5047-55~10530006.37.7185105°C100 KHz
JDV470VZ1H-08006M5047-55~105500086.5185105°C100 KHz
JDV470VZ1J-08010M6347-55~1055000810280105°C100 KHz
JDV470VZ1K-10010M8047-55~10550001010200105°C100 KHz
JDV470VZ210010M10047-55~10550001010200105°C100 KHz
JDV680VZ1E-06005M2568-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV680VZ1V-08006M3568-55~105500086.5280105°C100 KHz
JDV680VZ1H-08010M5068-55~1055000810369105°C100 KHz
JDV101VZ0J-06005M6.3100-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV101VZ106005M10100-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV101VZ1C-06005M16100-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV101VZ1C-06007M16100-55~10550006.37.7 105°C100 KHz
JDV101VZ1E-06007M25100-55~10530006.37.7280105°C100 KHz
JDV101VZ1E-08006M25100-55~105500086.5280105°C100 KHz
JDV101VZ1V-08010M35100-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV101VZ1H-10010M50100-55~10550001010553105°C100 KHz
JDV101VZ1H-08010M50100-55~1055000810369105°C100 KHz
JDV101VZ1H-08010M50100-55~1055000810369105°C100 KHz
JDV101VZ1J-10010M63100-55~10550001010450105°C100 KHz
JDV101VZ1J-1001M63100-55~10550001010450105°C100 KHz
JDV101VZ1K-10010M80100-55~10550001010200105°C100 KHz
JDV101VZ212013M100100-55~105500012.513.5450105°C100 KHz
JDV151VZ0J-06005M6.3150-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV151VZ106005M10150-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV151VZ1C-06007M16150-55~10530006.37.7280105°C100 KHz
JDV151VZ1C-08006M16150-55~105500086.5280105°C100 KHz
JDV151VZ1E-08010M25150-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV151VZ1V-08010M35150-55~1055000810450105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDV151VZ1V-10007M35150-55~1055000107.7450105°C100 KHz
JDV151VZ1H-10010M50150-55~10550001010553105°C100 KHz
JDV151VZ1J-12013M63150-55~105500012.513.5700105°C100 KHz
JDV151VZ1K-12013M80150-55~105500012.513.5450105°C100 KHz
JDV221VZ0J-06005M6.3220-55~10530006.35.4230105°C100 KHz
JDV221VZ0J-06007M6.3220-55~10530006.37.7280105°C100 KHz
JDV221VZ108010M10220-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV221VZ106007M10220-55~10530006.37.7280105°C100 KHz
JDV221VZ108006M10220-55~105500086.5280105°C100 KHz
JDV221VZ1C-08010M16220-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV221VZ1C-06007M16220-55~10530006.37.7280105°C100 KHz
JDV221VZ1E-08010M25220-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV221VZ1E-10007M25220-55~1055000107.7450105°C100 KHz
JDV221VZ1V-08010M35220-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV221VZ1V-10010M35220-55~10550001010670105°C100 KHz
JDV221VZ1H-10010M50220-55~10550001010553105°C100 KHz
JDV221VZ1H-12013M50220-55~105500012.513.5650105°C100 KHz
JDV221VZ1J-12013M63220-55~105500012.513.5700105°C100 KHz
JDV331VZ0J-08006M6.3330-55~105500086.5280105°C100 KHz
JDV331VZ0J-08010M6.3330-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV331VZ108010M10330-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV331VZ110007M10330-55~1055000107.7450105°C100 KHz
JDV331VZ1C-08010M16330-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV331VZ1C-10007M16330-55~1055000107.7450105°C100 KHz
JDV331VZ1E-08010M25330-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV331VZ1V-10010M35330-55~10550001010670105°C100 KHz
JDV331VZ1V-12013M35330-55~105500012.513.5820105°C100 KHz
JDV331VZ1H-12013M50330-55~105500012.513.5650105°C100 KHz
JDV471VZ0J-08010M6.3470-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV471VZ0J-10007M6.3470-55~1055000107.7450105°C100 KHz
JDV471VZ108010M10470-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV471VZ110007M10470-55~1055000107.7450105°C100 KHz
JDV471VZ1C-08010M16470-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV471VZ1C-10010M16470-55~10550001010670105°C100 KHz
JDV471VZ1E-10012M25470-55~10550001012670105°C100 KHz
JDV471VZ1E-10010M25470-55~10550001010670105°C100 KHz
JDV471VZ1V-10010M35470-55~10550001010850105°C100 KHz
JDV471VZ1V-12016M35470-55~105500012.516950105°C100 KHz
JDV471VZ1V-10012M35470-55~10550001012850105°C100 KHz
JDV681VZ0J-08010M6.3680-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV681VZ0J-10007M6.3680-55~1055000107.7450105°C100 KHz
JDV681VZ110010M10680-55~10550001010670105°C100 KHz
JDV681VZ1C-10010M16680-55~10550001010670105°C100 KHz
JDV681VZ1E-12013M25680-55~105500012.513.5820105°C100 KHz
JDV681VZ1V-12016M35680-55~105500012.516950105°C100 KHz
JDV102VZ0J-08010M6.31000-55~1055000810450105°C100 KHz
JDV102VZ110010M101000-55~10550001010670105°C100 KHz
JDV102VZ108010M101000  810850105°C100 KHz
JDV102VZ1C-12013M161000-55~105500012.513.5820105°C100 KHz
JDV102VZ1E-12016M251000-55~105500012.516950105°C100 KHz
JDV152VZ0J-10010M6.31500-55~10550001010670105°C100 KHz
JDV152VZ112013M101500-55~105500012.513.5820105°C100 KHz
JDV152VZ110010M101500  10101190105°C100 KHz
JDV152VZ1C-12016M161500-55~105500012.516950105°C100 KHz
JDV222VZ0J-12013M6.32200-55~105500012.513.5820105°C100 KHz
JDV222VZ112016M102200-55~105500012.516950105°C100 KHz
JDV332VZ0J-12016M6.33300-55~105500012.516950105°C100 KHz
JDV331VZ1V-10010M 35330105 50001010670105°C100 KHz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDV3R3VT1J-05005M633.3-55~105200055.417105°C120 Hz
JDV4R7VT1H-05005M504.7-55~105200055.420105°C120 Hz
JDV4R7VT1J-05005M634.7-55~105200055.440105°C120 Hz
JDV4R7VT1J-06005M634.7-55~10520006.35.422105°C120 Hz
JDV100VT1V-05005M3510-55~105200055.427105°C120 Hz
JDV100VT1V-05005M3510105200055.727105°C120 Hz
JDV100VT1H-06005M5010-55~10520006.35.432105°C120 Hz
JDV100VT1J-06005M6310-55~10520006.35.432105°C120 Hz
JDV100VT1J-08006M6310-55~105200086.551105°C120 Hz
JDV100VT208006M10010-40~105200086.550105°C120 Hz
JDV220VT0J-05005M6.322-55~105200055.442105°C120 Hz
JDV220VT1C-05005M1622-55~105200055.430105°C120 Hz
JDV220VT1E-06005M2522-55~10520006.35.4 105°C100 KHz
JDV220VT1E-05005M2522-55~105200055.430105°C120 Hz
JDV220VT1V-06005M3522-55~10520006.35.444105°C120 Hz
JDV220VT1H-06005M5022-55~10520006.35.438105°C120 Hz
JDV220VT1H-08006M5022-55~105200086.567105°C120 Hz
JDV220VT1J-06007M6322-55~10520006.37.758105°C120 Hz
JDV220VT208010M10022-55~1052000810100105°C120 Hz
JDV330VT0J-05005M6.333-55~105200055.434105°C120 Hz
JDV330VT105005M1033-55~105200055.434105°C120 Hz
JDV330VT1C-05005M1633-55~105200055.434105°C120 Hz
JDV330VT1E-06005M2533-55~10520006.35.446105°C120 Hz
JDV330VT1V-06005M3533-55~10520006.35.446105°C120 Hz
JDV330VT1V-08006M3533-55~105200086.576105°C120 Hz
JDV330VT1H-06007M5033-55~10520006.37.765105°C120 Hz
JDV330VT1J-08010M6333-55~1052000810140105°C120 Hz
JDV330VT210010M10033-55~10520001010150105°C120 Hz
JDV470VT0J-05005M6.347-55~105200055.438105°C120 Hz
JDV470VT105005M1047-55~105200055.438105°C120 Hz
JDV470VT1C-06005M1647-55~10520006.35.448105°C120 Hz
JDV470VT1E-06005M2547-55~10520006.35.448105°C120 Hz
JDV470VT1E-08006M2547-55~105200086.579105°C120 Hz
JDV470VT1V-06007M3547-55~10520006.37.780105°C120 Hz
JDV470VT1V-06005M3547-55~10520006.35.4   
JDV470VT1H-06005M5047-55~10520006.35.470105°C120 Hz
JDV470VT1H-06007M5047-55~10520006.37.770105°C120 Hz
JDV470VT1J-08010M6347-55~1052000810170105°C120 Hz
JDV470VT212013M10047-55~105200012.513.5250105°C120 Hz
JDV680VT1K-10010M8068-55~10520001010230105°C120 Hz
JDV101VT0J-06005M6.3100-55~10520006.35.474105°C120 Hz
JDV101VT0J-06007M6.3100-55~10520006.37.7120105°C120 Hz
JDV101VT105005M10100-55~105200055.470105°C120 Hz
JDV101VT108008M10100-55~105200088150105°C120 Hz
JDV101VT106005M10100-55~10520006.35.469105°C120 Hz
JDV101VT108006M10100-55~105200086.590105°C120 Hz
JDA101VT105005MT10100-55~105200055.470125°C120 Hz
JDV101VT1C-06005M16100-55~10520006.35.465105°C120 Hz
JDV101VT1C-08006M16100-55~105200086.5105125°C120 Hz
JDV101VT1C-06006M16100-55~10520006.3665105°C120 Hz
JDV101VT1E-08006M25100-55~105200086.593105°C120 Hz
JDV101VT1E-06007M25100-55~10520006.37.7100105°C120 Hz
JDV101VT1V-06007M35100-55~10520006.37.7300105°C100 KHz
JDV101VT1V-10010M35100-55~10520001010310105°C120 Hz
JDV101VT1V-08010M35100-55~1052000810240105°C120 Hz
JDV101VT1H-08010M50100-55~1052000810210105°C120 Hz
JDV101VT1H-08010M501001052000810210105°C120 Hz
JDV101VT1J-10010M63100-55~10520001010310105°C120 Hz
JDV101VT212013M100100-55~105200012.513.5380105°C120 Hz
JDV151VT1E-08010M25150-55~1052000810340105°C120 Hz
JDV151VT1H-10010M50150-55~10520001010340105°C120 Hz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDV221VT0J-06005M6.3220-55~10520006.35.482105°C120 Hz
JDV221VT0J-06007M6.3220-55~10520006.37.7120105°C120 Hz
JDV221VT0J-08006M6.3220-55~105200086.5120105°C120 Hz
JDV221VT106007M10220-55~10520006.37.7120105°C120 Hz
JDV221VT1C-06007M16220-55~10520006.37.7120105°C100 KHz
JDV221VT1C-06007M16220105 20006.37.7120105°C120 Hz
JDV221VT1C-06005M16220-55~10520006.35.4   
JDV221VT1E-08010M25220-55~1052000810270105°C120 Hz
JDV221VT1E-10007M25220-55~1052000107.7270105°C120 Hz
JDV221VT1V-10010M35220-55~10520001010380105°C120 Hz
JDV221VT1V-08010M35220-55~1052000810270105°C120 Hz
JDV221VT1H-10010M50220-55~10520001010330105°C120 Hz
JDV221VT1J-12013M63220-55~105200012.513.5470105°C120 Hz
JDV221VT1K-12016M80220-55~105200012.516680105°C120 Hz
JDV331VT0J-08006M6.3330-55~105200086.5120105°C100 KHz
JDV331VT0J-08010M6.3330-55~1052000810290105°C120 Hz
JDV331VT110010M10330-55~10520001010320105°C120 Hz
JDV331VT108010M10330-55~1052000810290105°C120 Hz
JDV331VT1C-08010M16330-55~1052000810290105°C120 Hz
JDV331VT1C-10007M16330-55~1052000107.7290105°C120 Hz
JDV331VT1E-10010M25330-55~10520001010340105°C120 Hz
JDV331VT1E-08010M25330-55~1052000810290105°C120 Hz
JDV331VT1V-10010M35330-55~10520001010370105°C120 Hz
JDV331VT1H-10010M50330-55~10520001010340105°C120 Hz
JDV331VT1H-12013M50330-55~105200012.513.5490105°C120 Hz
JDV471VT0J-08010M6.3470-55~1052000810320105°C120 Hz
JDV471VT0J-10010M6.3470-55~10520001010410105°C120 Hz
JDV471VT0J-06007M6.3470-55~10520006.37.7150105°C120 Hz
JDV471VT108010M 10470-55~1052000810320105°C100 KHz
JDV471VT106007M10470-55~10520006.37.795105°C120 Hz
JDV471VT108010M10470-55~1052000810320105°C120 Hz
JDV471VT110007M10470-55~1052000107.7320105°C120 Hz
JDV471VT1C-10010M16470-55~10520001010380105°C120 Hz
JDV471VT1C-08010M16470105 2000810.2290105°C120 Hz
JDV471VT1E-10010M25470-55~10520001010380105°C120 Hz
JDV471VT1V-12013M35470-55~105200012.513.5520105°C120 Hz
JDV471VT1H-12016M50470-55~105200012.516550105°C120 Hz
JDV681VT110010M10680-55~10520001010320105°C120 Hz
JDV102VT0J-12013M6.31000-55~105200012.513.5680105°C120 Hz
JDV102VT110010M101000-55~10520001010410105°C120 Hz
JDV102VT1C-12013M161000-55~105200012.513.5500105°C120 Hz
JDV102VT1E-12016M251000-55~105200012.516550105°C120 Hz
JDV222VT0J-12016M6.32200-55~105200012.516850105°C120 Hz
JDV222VT112013M102200-55~105200012.513.5680105°C120 Hz
JDV220VT208010M10022105 2000810.2100105°C120 Hz
JDV470VT1V-06005M3547105 20006.35.748105°C120 Hz
JDV101VT1C-06005M16100105 20006.35.7 69105°C120 Hz
JDV101VT1E-08006M25100105 2000 86.5 80105°C120 Hz