Chip Capacitor-High Reliability


Giới thiệu về Công ty JDX Technology Co., Ltd.

  JDX được thành lập vào năm 2020 và chuyên kinh doanh chuyên nghiệp các linh kiện điện tử bán dẫn và điện trở. Các lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm:

  • Linh kiện bán dẫn như IC quản lý nguồn điện (VD: PMIC, GaN FET), thiết bị bảo vệ (TVS/ESD), IC điều khiển hiển thị (VD: Scaler IC), vi điều khiển (MCU), v.v.

  • Tụ điện Polymer rắn và Cuộn cảm nguồn cho các ứng dụng tiêu dùng và công nghiệp, cũng như các đặc điểm kỹ thuật ô tô.

  • Sản xuất hoàn toàn tự động các biến áp mạng điện dung và cuộn cảm (LAN Transformers).

  JDX kết hợp đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp với chuyên môn về các linh kiện điện tử bán dẫn IC và mạch điện tử liên quan như các IC hoạt động và các linh kiện điện trở (tụ điện, cuộn cảm, biến áp, v.v.) để cung cấp các giải pháp bán hàng hệ thống. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng giá trị và độ cạnh tranh cao hơn trong các giải pháp và sản phẩm của họ, với chất lượng tuyệt vời, lợi thế giá cả và thời gian giao hàng nhanh chóng. Chúng tôi nỗ lực tạo ra cơ hội kinh doanh thắng thua hoặc đa thắng.

  Triết lý kinh doanh của chúng tôi là cung cấp các linh kiện điện tử cạnh tranh, sản phẩm công nghệ và giải pháp cho đối tác của chúng tôi để tạo ra nhiều giá trị kinh doanh hơn. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra một công ty vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhà sản xuất gốc, cổ đông và nhân viên.

 


Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDV100VH1J-08006M6310-55~125200086.560125°C120 Hz
JDV220VH1V-06005M3522-55~12520006.35.450125°C120 Hz
JDV220VH1H-08006M5022-55~125200086.575125°C120 Hz
JDV220VH1J-08010M6322-55~1252000810100125°C120 Hz
JDV330VH1C-06005M1633-55~12520006.35.450125°C120 Hz
JDV330VH1E-06005M2533-55~12520006.35.450125°C120 Hz
JDV330VH1V-06007M3533-55~12520006.37.770125°C120 Hz
JDV330VH1H-08010M5033-55~1252000810130125°C120 Hz
JDV330VH1J-10010M6333-55~12520001010150125°C120 Hz
JDV470VH1C-06007M1647-55~12520006.37.770125°C120 Hz
JDV470VH1E-06007M2547-55~12520006.37.770125°C120 Hz
JDV470VH1V-08006M3547-55~125200086.575125°C120 Hz
JDV470VH1H-08010M5047-55~1252000810130125°C120 Hz
JDV470VH1J-10010M6347-55~12520001010150125°C120 Hz
JDV680VH106005M1068-55~12520006.35.450125°C120 Hz
JDV680VH1C-08006M1668-55~125200086.575125°C120 Hz
JDV680VH1E-08006M2568-55~125200086.575125°C120 Hz
JDV680VH1V-08010M3568-55~1252000810130125°C120 Hz
JDV680VH1H-10010M5068-55~12520001010180125°C120 Hz
JDV680VH1J-10010M6368-55~12520001010150125°C120 Hz
JDV101VH108006M10100-55~125200086.575125°C120 Hz
JDV101VH1C-08006M16100-55~125200086.575125°C120 Hz
JDV101VH1E-08010M25100-55~1252000810130125°C120 Hz
JDV101VH1V-06007M 3510012520006.37.7220125°C100 KHz
JDV101VH1V-10010M35100-55~12520001010180125°C120 Hz
JDV101VH1H-12013M50100-55~125200012.513.5357125°C120 Hz
JDV101VH1J-12013M63100-55~125200012.513.5300125°C120 Hz
JDV101VH1K-12013M80100-55~125200012.513.5250125°C100 KHz
JDV221VH108010M10220-55~1252000810130125°C120 Hz
JDV221VH1C-10010M16220-55~12520001010180125°C120 Hz
JDV221VH1E-10010M25220-55~12520001010180125°C120 Hz
JDV221VH1V-12013M35220-55~125200012.513.5357125°C120 Hz
JDV221VH1H-12016M50220-55~125200012.516400125°C120 Hz
JDV331VH108010M10330-55~1252000810130125°C120 Hz
JDV331VH1C-12013M16330-55~125200012.513.5480125°C120 Hz
JDV331VH1E-12013M25330-55~125200012.513.5480125°C120 Hz
JDV471VH112013M10470-55~125200012.513.5480125°C120 Hz
JDV471VH1C-12013M16470-55~125200012.513.5480125°C120 Hz
JDV471VH1E-12013M25470-55~125200012.513.5480125°C120 Hz
JDV681VH112013M10680-55~125200012.513.5480125°C120 Hz
JDV681VH1C-12013M16680-55~125200012.513.5480125°C120 Hz
JDV681VH1E-12016M25680-55~125200012.516585125°C120 Hz
JDV102VH112016M101000-55~125200012.516585125°C120 Hz
JDV102VH1C-12016M161000-55~125200012.516585125°C120 Hz
JDV152VH112016M101500-55~125200012.516585125°C120 Hz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDV470VK212013M10047-55~105500012.513.5115105°C100 KHz
JDV101VK1C-08010M16100-55~125500081085125°C120 Hz
JDV101VK1E-08010M25100-55~125500081085125°C120 Hz
JDV101VK1V-10010M35100-55~12550001010110125°C120 Hz
JDV101VK1H-12013M50100-55~125500012.513.5170125°C120 Hz
JDV101VK1J-12013M63100-55~125500012.513.5150125°C120 Hz
JDV181VK1K-12013M80180-55~125500012.513.5350125°C120 Hz
JDV221VK108010M10220-55~125500081085125°C120 Hz
JDV221VK1C-10010M16220-55~12550001010150125°C120 Hz
JDV221VK1E-08010M25220-55~1055000810300105°C100 KHz
JDV221VK1E-10010M25220-55~12550001010150125°C120 Hz
JDV221VK1V-12013M35220-55~125500012.513.5200125°C120 Hz
JDV331VK110010M10330-55~12550001010150125°C120 Hz
JDV331VK1C-12013M16330-55~125500012.513.5230125°C120 Hz
JDV331VK1E-12013M25330-55~125500012.513.5230125°C120 Hz
JDV471VK112013M10470-55~125500012.513.5230125°C120 Hz
JDV471VK1C-12013M16470-55~125500012.513.5250125°C120 Hz
JDV681VK112013M10680-55~125500012.513.5250125°C120 Hz
JDV681VK1C-12013M16680-55~125500012.513.5280125°C120 Hz
JDV102VK112016M101000-55~125500012.516350125°C120 Hz
JDV152VK112016M101500-55~125500012.516350125°C120 Hz

Part No.Rated VoltageCapacitanceTemperature rangeEnduranceBody diameterBody lengthRated Ripple Current
(V.DC)(μF)(°C)(Hours)(mm)(mm)(mA r.m.s.)Temp (°C)(freq. Hz)
JDV470VX1V-08010M3547-55~1352000810270135°C100 KHz
JDV470VX1H-08010M5047-55~1352000810270135°C100 KHz
JDV680VX1V-08010M3568-55~1352000810270135°C100 KHz
JDV101VX1C-08010M16100-55~1352000810270135°C100 KHz
JDV101VX1E-08010M25100-55~1352000810270135°C100 KHz
JDV101VX1V-08010M35100-55~1352000810270135°C100 KHz
JDV101VX1H-10010M50100-55~13520001010500135°C100 KHz
JDV221VX108010M10220-55~1352000810270135°C100 KHz
JDV221VX1C-08010M16220-55~1352000810270135°C100 KHz
JDV221VX1E-10010M25220-55~13520001010500135°C100 KHz
JDV221VX1V-10010M35220-55~13520001010500135°C100 KHz
JDV331VX108010M10330-55~1352000810270135°C100 KHz
JDV331VX110010M10330-55~13520001010500135°C100 KHz
JDV331VX1C-10010M16330-55~13520001010500135°C100 KHz
JDV331VX1E-10010M25330-55~13520001010500135°C100 KHz
JDV471VX110010M10470-55~13520001010500135°C100 KHz
JDV471VX1C-10010M16470-55~13520001010500135°C100 KHz
JDV471VX1V-12013M35470-55~135200012.513.5750135°C100 KHz
JDV561VX1V-12013M35560-55~135200012.513.5750135°C100 KHz
JDV681VX1E-12013M25680-55~135200012.513.5750135°C100 KHz
JDV821VX1E-12013M25820-55~135200012.513.5750135°C100 KHz