BOYA TECHNOLOGY

Sản xuất:ZHUHAI BOYA TECHNOLOGY CO., LTD
Website:http://www.boyamicro.com

Cửa sổ liên hệ:【Shenzhen】-Owen zhang
Điện thoại:+86-0755-2238-7466 ext 611
Email:owen_zhang@arlitech.com.cn

ZHUHAI BOYA TECHNOLOGY CO., LTD đặt tại Khu công nghiệp công nghệ cao mới Chu Hải vào tháng 12 năm 2014, có một đội ngũ cấp cao tập trung vào nghiên cứu và phát triển bộ nhớ flash tiên tiến.

Dựa vào công nghệ cao và đội ngũ đổi mới, BOYA khẳng định đạt được giấc mơ chip Trung Quốc. Trong khi đó, chính vì quan điểm quản lý định hướng vào con người và môi trường làm việc tốt, một số lượng lớn nhân viên có trình độ học vấn cao, kinh nghiệm và chất lượng cao đã tham gia vào công ty, họ đã đi đầu trong các ngành công nghiệp năng động quốc tế, cũng có kinh nghiệm phát triển và sản xuất thành công chip nhớ flash. Trong khi đó, nhóm làm việc quen thuộc với chuỗi ngành và nắm vững công nghệ cốt lõi của thiết kế chip nhớ. Trong lĩnh vực nghiên cứu về bộ nhớ, ZHUHAI BOYA TECHNOLOGY CO., LTD đứng đầu trong nước.

Hiện tại, BOYA đang phát triển dòng chip thông thường cấp cao 3.0V và 1.8V, 512K bit đến 256 Mbit, được chính phủ và quốc gia đánh giá cao. Đồng thời, việc thiết kế sản xuất đại diện SPI Nor Flash đã được hoàn thiện, các thông số hoạt động đã được khách hàng kiểm chứng, và SPI Nor Flash đã đi vào sản xuất hàng loạt.


 • BY25D40AS
 • BY25D80AS
 • BY25D16AS
 • BY25Q128AL
 • BY25Q32AL
 • BY25Q16AL
 • BY25Q12A
 • BY25Q80A
 • BY25Q64A
 • BY25Q40A
 • BY25Q32A
 • BY25Q20A