Rohm Semiconductor

Sản xuất : ROHM Semiconductor CO., LTD.
Website : https://www.rohm.com.tw

Cửa sổ liên hệ :【Taiwan】-Benson Liao
Điện thoại:+886-02-2999-8313 ext 802
Email:benson_liao@arlitech.com.tw

"R" đại diện cho chữ cái đầu tiên của sản phẩm chính ban đầu của chúng tôi, Điện trở. Điều này đã được đặt cùng với đơn vị kháng "ohm". Chữ "R" bây giờ cũng là viết tắt của "Độ tin cậy". "Chất lượng trên hết" là chính sách công ty của ROHM.

ROHM được thành lập tại Kyoto vào năm 1958 với tư cách ban đầu là một nhà sản xuất các linh kiện điện tử nhỏ. Năm 1967, việc sản xuất đã được mở rộng để bao gồm bóng bán dẫn và điốt, và vào năm 1969 IC và các sản phẩm bán dẫn khác đã được thêm vào dòng sản phẩm này.

Hai năm sau (năm 1971), đi ngược lại văn hóa kinh doanh thông thường của Nhật Bản, công ty thâm nhập thị trường Hoa Kỳ bằng cách thành lập văn phòng kinh doanh và trung tâm thiết kế vi mạch tại Thung lũng Silicon. Nhờ sự làm việc chăm chỉ và nhiệt huyết cống hiến của lực lượng lao động trẻ, hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ, khiến ngành công nghiệp chú ý.

Sự mở rộng của ROHM ra nước ngoài nhanh chóng trở thành khuôn mẫu cho các công ty khác và cuối cùng đã được chấp nhận như một thông lệ kinh doanh phổ biến.


ICs

 • Memory
 • Amplifiers & Linear
 • Power Management
 • Clocks & Timers
 • Switch & Multiplexer & Logic
 • Data Converter
 • Sensors & MEMS
 • Display Drivers
 • Motor / Actuator Drivers
 • Interface
 • Communication LSI (LAPIS)
 • Audio & Video
 • Speech Synthesis LSI (LAPIS)
 • Microcontrollers (LAPIS)
Discrete Semiconductors
 • Transistors
 • Diodes
Power Devices
 • SiC Power Devices
 • IGBT
Opto Electronics
 • LED
 • LED Displays
 • Laser Diodes
 • Optical Sensors
 • IrDA Infrared Communication
 • Remote Control Receiver
Passive Components
 • Resistors
 • Tantalum Capacitors
Commercial Products
 • LED Lighting
 • B-analyst (μTAS Single Drop Analyzer)
 • Intel Chipset
Passive Components
 • Resistors
 • Tantalum Capacitors
Modules (Sub Systems)
 • Power Modules
 • Wireless Communication Modules
 • Contact Image Sensor Heads
 • Printheads
 • Batteryless Radio Module (EnOcean)